Przebudowa przystani flisackiej w Szczawnicy nabiera tempa

Blisko 3 miesiące temu, w marcu br. rozpoczęły się prace związane z przebudową przystani flisackiej w Szczawnicy. Dotychczas w ramach pierwszego etapu inwestycji wykonano roboty ziemne i konstrukcje betonowe. Zakończenie przebudowy przystani zaplanowane jest na listopad br.

W ramach projektu „Zwiększenie atrakcyjności granicy Polsko-Słowackiej w Pieninach poprzez modernizację istniejącej infrastruktury turystycznej” teren dotychczasowej przystani zostanie odnowiony i zaadaptowany do obecnych wymagań poprzez wzbogacenie o dodatkową infrastrukturę wypoczynkową, turystyczną, sportową i informacyjną oraz dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.

„W chwili obecnej trwa wykonywanie robót związanych z odnowieniem murów żelbetowych i  realizowany jest ciąg pieszy z nawierzchni betonowej oraz wykonana nowa nawierzchnia na podestach z których korzystają wysiadający z łodzi flisackich, kajaków i pontonów” – mówi Grzegorz Niezgoda, burmistrz Szczwnicy.

Shares