Powstaje mapa turystyczna Szlaku Kultury Wołoskiej

Składana mapa turystyczna w formacie A1 Szlaku Kultury Wołoskiej wydana w wersji papierowej dostępna dla mieszkańców i turystów jest elementem realizowanego przez Gminę Ochotnica Dolna we współpracy ze słowacką Osturnią projektu „Spotkajmy się na Szlaku Kultury Wołoskiej”. Legenda mapy zostanie przetłumaczona na język słowacki i angielski.

W temacie realizacji projektu 28 lutego odbyło się w formie telekonferencji spotkanie jego uczestników. Podczas spotkania omówiono koncepcję przebiegu Szlaku Kultury Wołoskiej w Ochotnicy i Tylmanowej. Proponowany Szlak został podzielony na mniejsze i większe odcinki oraz pętle, tak aby łatwo można było zaplanować wycieczkę. Przy rysowaniu szlaku uwzględniono wołoskie dziedzictwo kulturowe m. in. polany oraz koliby.

„Celem realizowanego projektu jest m. in. wykorzystanie potencjału kultury pasterskiej. Opracowanie i wydanie mapy poszerzy ofertę kulturalną oraz umożliwi dalszy rozwój i zachowanie dziedzictwa związanego z kulturą wołoską. Oprócz mapy turystycznej, w ramach projektu zostaną wydane publikacje, powstanie interaktywna mapa Szlaku oraz odbędzie się wydarzenie kulturalne Wiosna Wołoska” – informują na swojej stronie internetowej władze Gminy Ochotnica Dolna.

Shares