Previous
Next

Otwarcie schodów Św. Kingi w Szczawnicy

Otwarte dla pieszych zostały „Schody św. Kingi”. W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Podniesienie walorów architektonicznych połączenia ul. Szalaya z uzdrowiskową częścią miasta – przebudowa schodów od ul. Szalaya do ul. Jana Wiktora wraz z deptakiem do kościoła poprzez zastosowanie nowych rozwiązań materiałowych, zieleni, miejsc odpoczynku, oświetlenia” wykonane zostały prace związane z przebudową ciągów komunikacyjnych od ul. Szalaya do ul. Jana Wiktora oraz w stronę kościoła parafialnego.

Prace przy schodach zostały rozpoczęte 4 lipca 2022 r. , a jej zakończenie nastąpiło 29 września 2023 r. Podczas realizacji zadania wynikła konieczność wykonania robót dodatkowych oraz zamiennych, które ostatecznie zwiększyły wartość realizacji inwestycji o kwotę 499 678,33 zł. W efekcie wartość całkowita inwestycji wyniosła 2 198 044,33 zł.

Shares
Previous
Next