Previous
Next

OSP w Grywałdzie z nowym sprzętem ratowniczo-gaśniczym

Zestaw nowego sprzętu ratowniczo-gaśniczego w którego skład weszły: defibrylator, węże do motopompy, kurtyna wodna, prądownica oraz latarki otrzymali druhowie z OSP Grywałd. Oficjalne przekazanie sprzętu miało miejsce 15 czerwca w Urzędzie Gminy Krościenko nad Dunajcem.

Doposażenie jednostki pozwoli strażakom na niesienie wszechstronnej, skutecznej pomocy poszkodowanym oraz umożliwi sprawne akcje ratownicze. Koszt zakupy sprzętu to 15 000,00 złotych. Środki wydatkowano z budżetu Gminy Krościenko nad Dunajcem, w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Grywałd na 2022 rok” – informują władze gminy.

SONY DSC

SONY DSC
Shares