Previous
Next

Nowy Targ nawiązuje partnerską współpracę z Liptowskim Mikulaszem

Podczas ostatniej sesji radni Miasta Nowy Targ niemal jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej między Nowym Targiem, a Liptowskim Mikulaszem. W najbliższym czasie zaplanowane zostanie spotkanie w celu podpisania porozumienia pomiędzy miastami. Z inicjatywą nawiązania bliższej współpracy wyszli słowaccy samorządowcy.

Gmina Miasto Nowy Targ oraz miasto Liptovski Mikulasz wyrażają wolę rozwoju kontaktów oraz decyzję o przyszłym wzbogacaniu wzajemnych dobrych stosunków i kontaktów oraz dawania przykładu dobrej współpracy. Obydwa miasta wyrażają wolę budowania szerokiego kręgu kontaktów między miastami w obszarze edukacji, kultury i sportu, rozwoju miast i ochrony środowiska, działalności organów samorządowych, a także we wszystkich pozostałych obszarach, w których będzie to konieczne – brzmi uzasadnienie uchwały podjętej podczas dzisiejszej Sesji Rady Miasta.

Jeszcze przed głosowaniem, walory przyrodnicze, historyczne i turystyczne Liptovskiego Mikulaszu przybliżyła naczelnik Wydziału Promocji Katarzyna Put. Radni mieli okazję lepiej poznać przyszłego partnera Miasta Nowy Targ, oglądając filmy promocyjne na jego temat. Jak zauważyła pani naczelnik, pomiędzy gminami i odbywającymi się w nich wydarzeniami, daje się zauważyć wiele podobieństw. Wśród podanych przykładów znalazły się targi bożonarodzeniowe, a organizowany w Nowym Targu od lat spływ kajakowy na Dunajcu ma swój tamtejszy odpowiednik w takiej atrakcji, jak rafting na rzece Wag.

źródło: UM Nowy Targ

Shares