Previous
Next

Nowotarskie uroczystości Dnia Sybiraka i 83. rocznicy napaści ZSRR na Polskę

Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele pw. św. Anny w Nowym Targu, następnie przemaszerowano pod symboliczny Grób Katyński, gdzie odśpiewano Hymn Polski, złożono wiązanki i znicze oraz uczczono pamięć Bohaterów: żołnierzy kampanii wrześniowej; ofiar ataku wojsk radzieckich na Polskę; pomordowanych w Katyniu, Miednoje, Kozielsku, Charkowie, Ostaszkowie, Lwowie i innych miejscach zagłady: zesłańców Sybiru i Kołymy, męczenników, których bezimienne groby pozostały na nieludzkiej ziemi: bohaterów walk frontowych o Narwik, Tobruk, Monte Cassino i inne miejsca naznaczone krwią naszych rodaków: poległych w walkach o niepodległość  podczas wojny i po jej zakończeniu: mieszkańców Nowego Targu i powiatu nowotarskiego, którzy złożyli ofiarę życia w latach wojennej zawieruchy.

Na nowotarskim cmentarzu – przy symbolicznej mogile, gdzie spoczywa przesiąknięta polską krwią katyńska ziemia. W tym świętym miejscu mieszkańcy Nowego Targu złożyli cześć bohaterom, którzy za wolną Polskę oddali życie.  Uczestnicy uroczystości złożyli hołd tym, którzy nigdy nie powrócili do domów rodzinnych z żołnierskich szlaków i bitewnych frontów. Zesłańcom Sybiru i Kołymy. Ofiarom wszystkich obozów zagłady.

W imieniu organizatorów uroczystości: Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, Urzędu Miasta Nowy Targ oraz Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu składamy serdeczne podziękowania przedstawicielom Duchowieństwa, Przedstawicielom Władz Powiatowych, Gminnych i Miejskich. Dziękujemy członkom Rodzin Katyńskich, Kombatantom, Żołnierzom Armii Krajowej i Wojska Polskiego oraz ich rodzinom. Składamy podziękowania przedstawicielom Stowarzyszeń, Szkół, Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Harcerzom, przedstawicielom działających w mieście  instytucji. Dziękujemy Zakładowi Gospodarczemu Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu za pomoc w organizacji dzisiejszej uroczystości. Szczególne podziękowania składamy członkom Pocztów Sztandarowych. Obecność Pocztu Sztandarowego – Państwa obecność zawsze nadaje odpowiednią rangę uroczystości.

źródło: Powiat Nowotarski

Shares