Nowe kwoty stypendiów sportowych w Szczawnicy

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Szczawnicy znowelizowana został uchwała dotycząca stypendiów sportowych podhjęta przez Radę Miejską blisko 10 lat temu, w 2013 roku.

fot. pixabay

Na mocy nowej uchwały zmianie uległ regulamin określający szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród sportowych i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Zmianie uległy wysokości kwot stypendiów za określone sukcesy sportowe. Aktualne kwoty przedstawia poniższa tabela.

Shares