Previous
Next

Jutro rozpoczyna się dystrybucja węgla na terenie Gminy Łapsze Niżne

Od jutra, 5 grudnia rozpoczyna się dystrybucja węgla kamiennego na terenie Gminy Łapsze Niżne.
Jak informują władze gminy węgiel będzie odbierany od KDW Osielec z kopalń Polskiej Grupy Górniczej i dystrybuowany na terenie gminy przez składy: PPH „Suprex” D. Gut & Wł. Małkuch w Niedzicy- oraz Sklep Przemysłowy Wielobranżowy Bizub Irena w Trybszu.

„Jak zapewnia podmiot wprowadzający do obrotu czyli PGG – węgiel jest bardzo dobrej jakości.
Cena 1 tony węgla to 1 900 zł brutto  (cena nie zawiera kosztów transportu ze składu do mieszkańca).

Transport zapewniają składy opału w korzystnej cenie 1,50 zł/km  lub też mieszkaniec może odebrać węgiel samodzielnie bez dodatkowych opłat.

Informujemy, iż w najbliższych dniach pracownicy Zespołu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Łapsze Niżne będą kontaktować się z osobami, które złożyły wnioski o zakup węgla. Przekażą informację, czy gospodarstwo domowe zostało pozytywne zweryfikowane do zakupu oraz instrukcję zapłaty za węgiel i jego odbioru.

Z uwagi na ilość zamówionego węgla i planowane terminy dostaw prosimy o stosowanie się do informacji przekazywanych przez pracowników urzędu. Apelujemy o cierpliwość! Ilość węgla przyznanego gminie na dzień dzisiejszy pokrywa całość złożonego zapotrzebowania” – informuje na swojej stronie Gmina Łapsze NIżne

Shares