Previous
Next

Niebawem rozpocznie się remont XIX wiecznej kapliczki św. Kingi w Pieninach

W najbliższym czasie rozpocznie się remont kapliczki pw. św. Kingi, usytuowanej przy drodze prowadzącej z centrum Krościenka do Krasu.

Kapliczka powstała w XIX w. i związana jest z kultem św. Kingi, patronki Pienin. Od momentu powstania jej piękna forma stała się charakterystycznym komponentem krajobrazu Pod Ociemnem. W kwietniu 2020 r. obiekt, dzięki staraniom Pienińskiego Parku Narodowego, został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego. Ten wpis pozwolił na zgłoszenie kapliczki do konkursu „Ochrona zabytków Małopolski 2022” i uzyskanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego środków na remont.

Ta skromna, ale cenna ze względu na formę architektoniczną kapliczka jest obecnie w złym stanie i tylko szybkie podjęcie działań może uchronić ją przed zniszczeniem. W projekcie przewidziano: remont obudowy skarpy oraz schodów wejściowych, wzmocnienie fundamentów, skucie zniszczonych tynków zewnętrznych oraz wewnętrznych i zastąpienie ich specjalnym tynkiem renowacyjnym, konserwację warstw malarskich, wymianę gontu, wykonanie nowej posadzki oraz odnowienie figur i innych detali stanowiących wyposażenie kapliczki. Elementy te, po zdemontowaniu, zostaną zabrane, poddane renowacji i przechowane w bezpiecznym miejscu do zakończenia remontu.

źródło: Pieniński Park Narodowy

Shares