Na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami przeznaczą 45 tysięcy

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy i Miasta Szczawnica radni przyjęli Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Szczawnica w 2022 roku. W roku 2022 na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi w budżecie przewidziano 45 tys. złotych.

Program obejmuje:

 1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;
 2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;
 3. odławianie bezdomnych zwierząt;
 4. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt;
 5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
 6. usypianie ślepych miotów;
 7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
 8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt

Na rok 2022 na realizacje zadania zostało przeznaczonych 45 000,00 zł w tym:

 • 15 000,00 zł przeznaczonych na umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku oraz zapewnienie im
  stosownej opieki
 • 20 736,00 zł sterylizacja, kastracja, usypianie ślepych miotów, dokarmianie wolno żyjących kotów,
  leczenie i inne.
 • 7 788,00 zł przeznaczone jest dla gabinetu weterynaryjnego.
 • 1 476,00 zł przeznaczone jest dla gospodarstwa rolnego.
Shares