Previous
Next

Młodzi „ochotnicy” z wiedzą na medal

25 marca w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Dolnej odbyły się gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

W turnieju uczestniczyło 25 uczniów – reprezentantów wszystkich szkół podstawowych z terenu Gminy Ochotnica Dolna. W pierwszej grupie wiekowej (klasy I -IV) startowało 9 osób, w drugiej (klasy V-VIII) – 16. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała Gminna Komisja w składzie: przewodniczący – Stanisław Noworolnik, sekretarz – Monika Jagieła, członkowie – Bogdan Wygrecki, Rafał Urbaniak i Sławomir Gołdyn.

 Nagrody zwycięzcom i uczestnikom Gminnego Konkursu Wiedzy Pożarniczej wręczyli Tadeusz Królczyk Wójt Gminy Ochotnica Dolna, Prezes ZOG ZOSP RP Stanisław Noworolnik, Komendant Gminny ZOSP RP w Ochotnicy Dolnej Bogdan Wygrecki i Zastępca Komendanta Gminny ZOSP Rafał Urbaniak.

– Serdecznie dziękujemy dzieciom za chęć uczestnictwa w konkursie. Konkurs przebiegał w bardzo miłej atmosferze. Uczestnicy reprezentowali wysoki poziom wiedzy o pożarnictwie – podkreślał Stanisław Noworolnik Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Ochotnicy Dolnej.

Najlepsi uczestnicy będą reprezentować Gminę w powiatowym etapie Turnieju, który odbędzie się 21 kwietnia 2022 roku.

Wyniki:

I grupa:

I m. Bartłomiej Konopka – Szkoła Podstawowa im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ochotnicy Dolnej

II m. Wojciech Dusza – Szkoła Podstawowa im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ochotnicy Dolnej

III m. Jakub Piszczek – Szkoła Podstawowa im.mjra Henryka Sucharskiego  w Tylmanowej

II grupa:

I m. Anna Urbaniak – Szkoła Podstawowa im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ochotnicy Dolnej 

II m. Amelia Luberda – Szkoła Podstawowa im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ochotnicy Dolnej

III m. Szymon Nogawka – Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Ochotnicy Górnej

Przypomnijmy, celem turnieju jest popularyzacja przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży z naszej Gminy znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

źródło: UG Ochotnica Dolna

Shares