Misterium Wielkiego Piątku w Łapszach Niżnych

W Niedzielę Palmową, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, wierni znów mogli wziąć udział w Łapszańskim Misterium Męki Pańskiej, orgaznizowane od lat przez tutejszą parafię. Tradycyjnie misterium
rozpoczęło się w kaplicy letniej, skąd procesja na czele z niosącym krzyż Jezusem udała się na Kalwarię Spiską. Uczestnicy mogli zobaczyć sceny poprzedzające ukrzyżowanie: posiedzenie Wysokiej Rady, sąd Piłata oraz niezwykle poruszającą modlitwę w Ogrodzie Oliwnym, która zakończyła się pojmaniem Jezusa.

W postacie z kart ewangelii wcielili się jak co roku sami Łapszanie, a podniosła muzyka i rozbudowana narracja pełna poetyckich odniesień, stworzyły atmosferę modlitewnej zadumy. W tak podniosłym momencie nie
zapomniano także o Ukrainie – modlitwa pańska w języku naszych wschodnich sąsiadów oraz wspólne wołanie o pokój stały się klamrą, zamykającą rozważania, w których przewijał się motyw cierpienia, mającego w naszym życiu różne oblicza.

W drodze na Kalwarię wierni byli naocznymi świadkami trzykrotnego upadku Jezusa, spotkania z matką, Cyrenejczykiem i św. Weroniką, a w kulminacyjnym punkcie symbolicznego ukrzyżowania. Misterium zakończyło się przy stacji Grobu Pańskiego, gdzie ksiądz proboszcz udzielił wszystkim błogosławieństwa.

Podsumowaniem tego pełnego wzruszeń spotkania z Chrystusem na drodze jego męki, były pokrzepiające słowa ks. Tischnera, przytoczone przez narratorów, a odnoszące się bezpośrednio do symboliki Zmartwychwstania : Trzy razy obejdą kościół na pamiątkę, że trzy dni leżał w grobie. Bez olejów, bez mieczy i bez hipotez. Uniosą wysoko ponad wszystkie tajemnice bytu i bezprawia święte swe prawo do posiadania najwyższej z ludzkich nadziei.

źródło: UG Łapsze Niżne

Shares