Previous
Next

100 tys. zł. dla OSP Krośnica

7 kwietnia 2022 roku wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem oraz przedstawiciele Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Krośnicy podpisali umowę dotacji celowej. Przekazane środki w wysokości 100 tys. złotych pochodzące z budżetu Gminy, zostaną przeznaczone na modernizację pomieszczeń związanych z działalnością bojową w budynku remizy. Umowę ze strony gminy podpisał wójt Jan Dyda, natomiast Zarząd OSP Krośnica reprezentowali Krzysztof Górecki i Damian Hamerski.

Całkowity koszt inwestycji wynosi około 140 000,00 złotych. Gmina Krościenko nad Dunajcem aplikuje o środki zewnętrzne na realizację zadania. W tym cele złożono wniosek o dofinansowanie prac budowlano-remontowych w remizach strażackich w ramach Konkursu „Małopolskie OSP 2022” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie.

Shares