Mieszkańcy w ramach konsultacji społecznych mogą składać opinie dotyczące skrzyżowania ul. Ludźmierskiej z linią kolejową

Od 28 stycznia do 4 lutego 2022 r. trwają konsultacje społeczne wybranych wariantów (W1 i W4) bezkolizyjnego skrzyżowania ul. Ludźmierskiej w Nowym Targu (droga wojewódzka DW 957) z linią kolejową Nr 99.

27 stycznia 2022 r. podczas posiedzenia Komisji Finansów, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju, Rady Miasta Nowy Targ zaprezentowane zostały przez Jednostkę projektową, w ramach tzw. prekonsultacji społecznych, wybrane warianty bezkolizyjnego skrzyżowania ul. Ludźmierskiej w Nowym Targu (droga wojewódzka DW 957) z linią kolejową Nr 99.

Firma PROMOST – WISŁA Sp. z o.o. realizuje na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie dokumentację projektową pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania DW 957 z linią kolejową Nr 99 w m. Nowy Targ wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego wraz z opcją opracowania proj. budowlanego i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zakresu zgodnego z uzyskaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach”.

Konsultacjom podlegają warianty:

Wariant W1 (Plik PDF 19,6 MB)

Wariant W4 (Plik PDF 17,5 MB)

Druk konsultacyjny do pobrania plik PDF i plik MS Word 2007 – 365

Opinie można składać na adres rozwoj@um.nowytarg.pl lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Nowy Targ w nieprzekraczalnym terminie do 4 lutego 2022 r.

Po tym terminie zebrane opinie zostaną przekazane do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz do Jednostki projektowej.

źródło: UM Nowy Targ

Shares