Previous
Next

Gminna Biblioteka Publiczna w Kluszkowcach pozyskała ponad 100 tysięcy złotych w konkursie „BLISKO”

Gminna Biblioteka Publiczna w Kluszkowcach pozyskała 103 000,00 zł i znalazła się w gronie 47 bibliotek publicznych z całej Polski, które otrzyma wsparcie na działania w ramach konkursu BLISKO w okresie 2023-2024.

To już trzeci nabór do konkursu dotacyjnego BLISKO będącego elementem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Kluczowymi celami konkursu jest:
– włączenie nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacja społeczności lokalnych w działania na rzecz upowszechniania czytelnictwa
– nawiązywanie i rozwijanie lokalnych partnerstw na rzecz wzmacniania roli bibliotek jako lokalnych centrów dostępu do wiedzy i kultury tzw. „trzeciego miejsca” (po domu i pracy) jednoczącego społeczność lokalną – przestrzeni do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku

– podnoszenie kompetencji pracowników bibliotek publicznych, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek.

źródło: UG Czorsztyn

Shares