Gmina Czorsztyn zaprasza do składania ofert na inwestycję w Kluszkowcach

Do 7 marca można składać oferty na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz pozwoleń dotyczącej modernizacji dróg gminnych: ul. Sybne, ul. Piękna, ul. Polna w miejscowości Kluszkowce”

 Zakres prac do wykonania:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz pozwoleń dla następujących dróg gminnych w miejscowości Kluszkowce:

Część I – ul. Sybne ( działka ewid. 26 o długości ok. 190 mb);

Część II – ul. Piękna ( działka ewid. 3024/6, 2515/35 o długości ok. 588 mb);

Część III – ul. Polna ( działka ewid. 1008/1, 1008/2, 1008/72, 1008/73, 1008/21, 1008/23,

1008/59, 1008/28, 1403, 1008/26, 1008/84 o długości ok. 456 mb);

Rodzaj robót: przebudowa drogi gminnej w granicach istniejącego pasa drogowego. Roboty budowlane obejmują nawierzchnię asfaltową jezdni, nawierzchnię z kostki betonowej brukowej chodników, utwardzonych poboczy i opasek, nawierzchnię gruntową poboczy jeżeli występują, wykonanie sieci wodociągowej, wykonanie oraz uzupełnienie oświetlenia ulicznego. W załącznikach znajdują się szczegółowe zakresy dotyczące każdej z dróg. Zamówienia obejmuje wykonanie mapy do celów projektowych.

Termin realizacji zamówienia został wyznaczony do 1 sierpnia 2022 r.

Ze szczegółowymi warunkami złożenia ofert można się zapoznać pod poniższym linkiem ZOBACZ

źródło: BIP UG Czorsztyn
Fot. UG Czorsztyn

Shares