Previous
Next

Dwie nowe sale gimnastyczne oddano do użytku w Gminie Czorsztyn

Uroczyście otwarto dwie sale sportowe: przy Szkole Podstawowej im. O. Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kluszkowcach.

Po ponad dwóch latach oczekiwań na nowe obiekty sportowe, udało się spełnić marzenia uczniów i nauczycieli. Z pewnością łatwiej będzie teraz rozwijać pasje i sięgać po sportowe sukcesy – mówiła wójt Gminy Czorsztyn Aneta Markus.

Na czwartkowej uroczystości pojawili się m.in. parlamentarzyści z naszego regionu, lokalni samorządowcy, reprezentanci Małopolskiego Kuratorium Oświaty z Krakowa i Nowego Targu. Obecni byli proboszczowie parafii w Sromowcach Wyżnych i Kluszkowcach. Nie zabrakło radnych Gminy Czorsztyn, sołtysów wsi z terenu Gminy Czorsztyn, przedstawicieli instytucji i organizacji działających na terenie gminy, przedstawicieli Rady Rodziców, rodziciów i uczniów oraz wykonawców obiektów.

Sala w Sromowcach w Sromowcach Wyżnych powstała dzięki dofinansowaniu ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 600 000 zł oraz programu „Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej”, którego dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki – 2 246 588,00 zł.

Pozostała część środków – 800 042,58 zł pochodzi z budżetu Gminy Czorsztyn. Wartość tej inwestycji to kwota 4 646 630,58 zł.

Sala sportowa w Kluszkowcach również powstała ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki – Program Sportowa Polska 2021 (Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest MSiT). Wysokość dofinansowania to kwota 2 324 295,00 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 4 648 591,38 zł.

źródło: UG Czorsztyn

Shares