Previous
Next

Czorsztyn: „Góralska Jesień życia w barwach młodości” – podsumowanie projektu

„Góralska Jesień życia w barwach młodości” to projekt realizowany w ramach programu wieloletniego na rzecz osób starszych ,,Aktywni + ,, na lata 2021 – 2022, w którym uczestniczyli seniorzy i seniorki z terenu Gminy Czorsztyn.

Projekt był złożony przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kluszkowcach. Głównym inicjatorem oraz osobą koordynującą działania przewidziane w projekcie był Andrzej Mikołajewicz z Czorsztyna, który swoim wieloletnim doświadczeniem i pracą związaną z promocją regionu przy współpracy z Kołami Gospodyń Gminy Czorsztyn realizował szereg warsztatów, wykładów i prelekcji związanych z życiem codziennym od kulinariów po wykłady tematyczne, w których z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły głównie Panie z Kół Gospodyń z Kluszkowiec, Maniów i Czorsztyna.

Projekt fizycznie został napisany przez firmę Eurocreator z Krakowa i złożony do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.  15 grudnia w Izbie Regionalnej w Sromowcach Wyżnych miało miejsce podsumowanie tego projektu. Na spotkaniu prezentowany był materiał multimedialny, który zawierał wszystkie działania ujęte w projekcie : Inauguracja z udziałem władz Gminy, warsztaty kompetencji społecznych, klub książkowo filmowy, warsztaty rękodzieła ludowego, kulinarne, ziołowe ,, domowy zielnik,, warsztaty pt. aktywność ruchowa, zagadnienia wolontariatu, szkolenie na temat gerontologii.

W spotkaniu wzięli udział uczestnicy projektu i wolontariusze, wójt Gminy Czorsztyn oraz lektorzy/trenerzy realizujący projekt. Po omówieniu poszczególnych działań uczestnikom zostały wręczone zaświadczenia o ukończeniu kursów. Została również zaprezentowana galeria zdjęć z poszczególnych działań.

Serdeczne podziękowania należą się dla uczestników, lektorów, opiekunów czterech grup biorących udział w realizacji : Krystynie Dębskiej, Czesławie Królczyk, Julii Wojtaszek i Stanisławie Krupie, Centrum Kultury Gminy Czorsztyn oraz wójtowi Gminy Czorsztyn, który aktywnie wspiera inicjatywy lokalnych organizacji i stowarzyszeń. Podziękowanie również dla gospodarzy Izby Regionalnej w której odbyło się podsumowanie działań projektowych a zarazem przygotowującym poczęstunek paniom z KGW Sromowce Wyżne.

źródło: UG Czorsztyn

Shares
Previous
Next