Previous
Next

Biuro turystyczne z Opatowa zajmie się dożywianiem dzieci w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Czorsztyn

31.08.2022 r. w Urzędzie Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach zostały zawarte dwie umowy pomiędzy Gminą Czorsztyn a firmą „Biuro Turystyczne Dartur” z Opatowa. Przedmiotem umów jest zadanie pn: „Świadczenie usług w zakresie dożywiania dzieci i uczniów z terenu Gminy Czorsztyn w roku szkolnym 2022/2023”, które będzie wykonane według następującego podziału:

I. CZĘŚĆ I – DOŻYWIANIE UCZNIÓW W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

II. CZĘŚĆ II – DOŻYWIANIE DZIECI W PLACÓWKACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Wykonawca będzie świadczył usługi w okresie:

– od 3.10.2022 r. do 23.06.2023 roku w każdy dzień nauki w „Szkole” czyli w dniach kiedy w placówce odbywają się zajęcia edukacyjne, wychowawcze, opiekuńcze.

Szacowane maksymalne wynagrodzenie wyniesie 336 000,00 zł brutto dla umowy dotyczącej dożywiania uczniów w szkołach podstawowych oraz 289 860,00 zł brutto dla umowy dotyczącej dożywiania dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego.

Łącznie – 625 860,00 zł brutto.

źródło: UG Czorsztyn

Shares