Previous
Next

140 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Kacwinie

Za sikawku 150 papierków austriackich ” te słowa rozpoczynają historie kacwińskich strażaków. Cytat ten pochodzi z księgi rachunkowe jparafii Kacwin z 1882 roku. Zakupiony sprzęt był pierwszą ręczną sikawką w Kacwinie, którą nasi przodkowie walczyli z pożarami. Szkoleniem pierwszych strażaków zajął się Jan Hryc – miejscowy nauczyciel i organista. Jego następcą był węgierski notariusz, z jego inicjatywy wybudowano drewnianą szopę na strażacki sprzęt i zakupiono w 1914 roku drugą ręczną sikawkę, którą obecnie – jako eksponat – można oglądać przed Domem Strażaka.

Pierwsza wojna światowa zahamowała rozwój strażackiej organizacji w Kacwinie – mężczyzn powołano do wojska, a w domach pozostali starcy,kobiety i dzieci. W 1917 roku wybuchł pożar, który zniszczył zabudowania na obecnej ul. Św. Anny. Była to dla Kacwina wielka tragedia. Od poparzeń ucierpiało wiele osób, a jedna zmarła. Reszty nieszczęścia dopełniła szalejąca w 1918 roku grypa zwana „hiszpanką” i emigracja młodych mężczyzn „za chlebem” najczęściej do Ameryki.

Podczas drugiej wojny światowej nasza wieś nie ucierpiała od pożarów aż do 31 marca 1945 roku, kiedy to spaliło się 17 stodół. Po tym zdarzeniu kacwinianie doszli do wniosku, że w naszych warunkach, przy zwartej,łatwopalnej zabudowie, konieczne jest posiadanie motopompy. Do realizacji tego pomysłu doszło w 1947 roku, kiedy to zakupiono motopompę z silnikiem „AUDI” pochodzącą z niemieckich odszkodowań wojennych.Sprzętu strażackiego przybywało i drewniana szopa, w której początkowo gromadzono armaturę pożarniczą, okazała się niewystarczająca.Postanowiono zatem wybudować remizę murowaną, którą w 1948 roku uroczyście poświęcono.

Nawiedzające Kacwin pożary od tamtej pory były szybko gaszone przez naszych strażaków oraz z pomocą sąsiednich OSP. W 1959 roku dochodzi do zakupu drugiej motopompy Polonii PO-3, tym razem już nowoczesnej, bo z elektrycznym rozrusznikiem. Łatwość w jej obsłudze skłoniła Zarząd Straży do utworzenia w 1959 roku sekcji młodzieżowej OSP.Pracy z młodzieżą poświęcano wiele czasu i największym efektem tych działań było zajęcie I-go miejsca przez sekcję dziewcząt w 1978 roku n Zawodach Wojewódzkich w Sromowcach Niżnych oraz w roku 1983, kiedy nasze Panie wygrały Zawody Wojewódzkie w Łososinie. W ten sposób zakwalifikowały się do zawodów międzywojewódzkich w Tarnobrzegu.

Początki lat osiemdziesiątych XX wieku to w kacwińskiej straży tak zwana pokoleniowa zmiana warty. W skład zarządu weszło młodsze pokolenie,które od razu zaczęło prężnie działać. I tak w styczniu 1983 roku otrzymujemy lekki samochód gaśniczy „Żuk” – wtedy skończyły się problemy z zaprzęgami. Na Walnym Zebraniu w 1984 roku zapada decyzja o budowie nowej remizy. Dom Strażaka został uroczyście poświęcony w dniu26.04.1992 roku. Trzeba tu wspomnieć o ogromnej pracy społecznej, jaką włożyli w budowę remizy mieszkańcy Kacwina, szczególnie strażacy.W 1990 roku mieszkańcy sąsiedniej Niedzicy przeżywali chwile grozy spowodowane dużym pożarem, w którym spłonęło kilkanaście budynków, w tym kilka budynków mieszkalnych. Nasi strażacy natychmiast pospieszyli na ratunek i jako pierwsza jednostka przybyli na miejsce tragedii. Za szczególną odwagę i ofiarność w czasie prowadzenia działań gaśniczych,pełną zaangażowania postawę kacwińskich strażaków specjalne podziękowanie przekazał Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Okres po roku 1989 przyniósł ułatwienia w przekraczaniu granicy państwowej, pozwolił również na nawiązywanie kontaktów i wymianę doświadczeń ze strażakami ze Słowacji. Owocem tej współpracy było zakupienie na Słowacji w 1993 roku motopompy typ PSS12r o wydajności 1200l/min

W 1995 roku za wieloletnią działalność dla dobra społeczeństwa Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej nadał naszej straży Złoty Znak Związku. Tym odznaczeniem został udekorowany nasz sztandar.

Pod koniec 1996 roku udało nam się uzyskać samochód JELCZ-HYDROMIL z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, który został dostosowany dla potrzeb pożarniczych. W dniu 13 kwietnia 1997 roku odbyło się poświęcenia samochodu, motopompy słowackiej oraz sztandaru. Było to wielkie wydarzenie w historii naszej jednostki. Uroczystość uświetniła swoim występem Reprezentacyjna Orkiestra Karpackiego Oddziału Straży Granicznej z Nowego Sącza i Podhalańska Kompania Honorowa Strażaków z Jordanowa. Na Uroczystość przybył również Szef Obrony Cywilnej Kraju,gen. Feliks Dela.

Wiek XXI to zupełnie nowy rozdział w historii naszej organizacji: z jednej strony możliwości zakupu nowoczesnego sprzętu, z drugiej większe obowiązki wynikające z włączenia naszej straży do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, które nastąpiło dnia 19 kwietnia 2004 roku.Dla Kacwina to duże wyróżnienie. Młodzi strażacy zostali dodatkowo przeszkoleni w zakresie ratownictwa medycznego i drogowego, intensywnie ćwiczyli z innymi jednostkami OSP włączonymi do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego..

Powiększenie terenu działania naszej straży dało postawę do starań o drugi samochód, które zostały zmaterializowane w dniu 21 listopada 2004 roku,kiedy to na Jasnej Górze w Częstochowie odebraliśmy lekki samochód pożarniczy FORD Transit. Samochód ten wraz z przyczepą został doposażonym.in. w następujący sprzęt: motopompę TOHATSU, agregat prądotwórczy,zestaw ratownictwa medycznego z deską ortopedyczną, pompę szlamową i pływającą. Wszystko to zakupione ze znaczącym udziałem środków własnych OSP i pochodzących od społeczeństwa Kacwina.

W kolejnych latach wykorzystując dotację przyznawaną na Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy udało nam się pozyskać aparaty ochrony dróg oddechowych, specjalne ubrania ochronne i hełmy, radiotelefony oraz piłę do betonu i stali, jak również zestaw narzędzi hydraulicznych wykorzystywanych podczas uwalniania osób poszkodowanych w wypadkach drogowych

.Czas mijał, a samochodom tak jak ludziom przybywało lat. Żaden strażak nie chciałby się znaleźć w sytuacji, kiedy trzeba komuś pomóc, a sprzęt zawodzi. Dlatego nasza jednostka czyniła starania o nowy ciężki samochód i tak 13 listopada 2014 roku nasze marzenie stało się faktem i długo oczekiwany nowy samochód zaparkował w naszym garażu.

Jest to ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Scania, posiada silnik o mocy 400KM, napęd na 4 koła, zbiornik na wodę o poj. 5.000litrów, autopompę i działko wodne o wydajności 3200 l/m, ponadto pneumatyczny maszt oświetleniowy, 7-tonową wyciągarkę i wiele innych dodatków poprawiających sprawność pojazdu. Doposażyliśmy go w sprzęt i armaturę pożarniczą, aby można było skutecznie nieść pomoc ludziom zarówno przy pożarach jak i wypadkach drogowych. Warto wspomnieć że zakup samochodu za kwotę 780 000 tysięcy zł stał się możliwy dzięki wsparciu finansowemu mieszkańców Kacwina, w tym rodaków ze Stanów Zjednoczonych) i środków własnych w kwocie 130 000 zł.

W 2017 roku niebezpieczny nocny pożar który miał miejsce w Kacwinie na ul. Nadwodnej, był impulsem do zakupu drugiej lekkiej i wydajnej motopompy.W lipcu 2020 roku już święciliśmy naszą nową, TOHATSU VE 1500o wydajności 2000l/min. zakupioną wyłącznie dzięki wsparciu finansowemu mieszkańców Kacwina i środków własnych.

Uroczystość tę uświetniała swoją obecnością Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Kacwinie która została założona w 2002 roku przez Zarząd Leśnej Wspólnoty Urbarialnej w Kacwinie. W roku 2005 opiekę nad orkiestrą objęła nasza jednostka OSP. W ostatnich latach dzięki projektom unijnym z których pozyskano środki finansowe Orkiestra została doposażona miedzy innymi nowe instrumenty mundury i kurtki Nasza orkiestra towarzyszy nam w naszych małych świętach, ale także uczestniczy w życiu naszej parafii oraz bierze udział w konkursach i przeglądach.

Okres po 2010 roku to również czas remontów naszego Domu Strażaka.Dzięki programom takim jak Małopolskie Remizy, środków pozyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, ale również środków własnych i pracy społecznej strażaków udało się odnowić większość budynku. Natomiast dzięki środkom z funduszu Sołeckiego, środków własnych oraz otrzymanej pomocy finansowej z konkursu „Najpiękniejsza Małopolska Wieś” udało się wyposażyć salę widowiskową, miedzy innymi w profesjonalne nagłośnienie, klimatyzację, rzutnik i ekran multimedialny,a kuchnię w nową zastawę stołową i profesjonalną zmywarkę.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kacwinie obecnie liczy 82 członków zwyczajnych (w tym 9 kobiet). Posiada 2 Młodzieżowe drużyny pożarnicze (chłopięcą i dziewczęcą ) – 20 osób. Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Kacwinie liczy 36 muzyków (z czego znaczna większość to członkowie OSP Kacwin i MDP Kacwin).

Naczelnicy OSP Kacwin od 1882 r.
– Jan Hryc
– Jan Funket
– Andrzej Bonk
– Józef Magiera 1982
– Antoni Magiera
– Stanisław Molitorys
– Adrian Magiera  -obecnie

Prezesi OSP Kacwin od 1882 r.
– Józef Pacyga
– Franciszek Magiera
– Jan Molitoris
– Jan Radecki
– Antoni Magiera
– Andrzej Radecki
– Stanisław Molitorys

Źródło: OSP Kacwin

Shares