Previous
Next

„Zwiększenie atrakcyjności granicy polsko-słowackiej w Pieninach poprzez modernizację infrastruktury turystycznej” – zakończenie projektu

28 października odbyło się zakończenie realizacji projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności granicy polsko-słowackiej w Pieninach poprzez modernizację infrastruktury turystycznej” podczas którego została oficjalnie otwarta zmodernizowana ścieżka pieszo – rowerowa łącząca Szczawnicę oraz Czerwony Klasztor.

Wydarzenie miało na celu podsumowanie projektu dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-a Polska – Słowacja 2014-2020. Przedsięwzięcie pomogło w poprawie stanu infrastruktury turystycznej w Pieninach. Partnerami projektu byli: Miasto i Gmina Szczawnica, Gmina Leśnica oraz PIENAP. Program zakładał wykonanie zaplanowanych działań przez każdego z partnerów we własnym zakresie, lecz realizacja zadań pomogła w osiągnięciu wspólnych celów.

Miasto i Gmina Szczawnica zrealizowało przebudowę przystani flisackiej oraz modernizację infrastruktury jej towarzyszącej. Przystań flisacka zyskała nowy wygląd co znacznie wpłynęło na wizerunek tego miejsca, biorąc pod uwagę, że spływ przełomem Dunajca jest wizytówką Pienin, która jest rozpoznawalna nie tylko w Polsce. Dzięki realizacji projektu największa atrakcja Pienin zyskała piękne zakończenie w postaci zmodernizowanej infrastruktury.

Gmina Leśnica w ramach projektu zrealizowała remont miejsca załadunku tratw z rzeki Dunajec po stronie słowackiej. Częściowo zniszczona infrastruktura została odnowiona oraz wzmocniona celem dalszej eksploatacji. Dodatkowo została wyremontowana część Drogi Pienińskiej, która użytkowana jest przez samochody przewożące tratwy flisackie, natomiast PIENAP zmodernizował ścieżkę pieszo – rowerową w stronę Czerwonego Klasztoru. Ścieżka biegnąca wzdłuż przełomu Dunajca cieszy się z roku na rok coraz większą popularnością. Licznie przybywający do Pienin turyści chętnie czy to pieszo czy na rowerze korzystają z tego miejsca.

Łącznie w ramach projektu została wykonana modernizacja Drogi Pienińskiej o długości 7,9 km, . Projekt pn „Zwiększenie atrakcyjności granicy polsko-słowackiej w Pieninach poprzez modernizację infrastruktury turystycznej” realizowany był w latach 2017 – 2023. Całkowita wartość projektu wyniosła 3 137 363,48 €. Miasto i Gmina Szczawnica uzyskało dofinansowanie w wysokości 557 903,34 €, PIENAP – 1 837 640,13 €, natomiast Gmina Leśnica – 271 215,44 €. Łącznie wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 2 666 758,91.

źródło: FB Grzegorz Niezgoda

Shares
Previous
Next