Zakończył się II Międzynarodowy Kongres Kultury Wołoskiej

Dźwiękiem trombity i góralskim śpiewem 15 września rozpoczął się II Międzynarodowy Kongres Kultury Wołoskiej w Ochotnicy Dolnej. Podczas Kongresu wystąpiło kilku panelistów – specjalistów z wielu dziedzin, a w programie kongresu znalazło się m.in. podsumowanie kursu pasterskiego dla małopolskich baców i juhasów wraz z uroczystym wręczeniem certyfikatów.

W gronie panelistów którzy wystąpili podczas kongresu znaleźli się: dr hab. inż. arch. Jadwiga Środulska – Wielgus i dr inż. arch. Krzysztof Wielgusowie – honorowi obywatele Gminy Ochotnica Dolna i pracownicy Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, którzy opowiedzieli uczestnikom Kongresu o genezie Szlaku Kultury Wołoskiej oraz o początkach jego tworzenia w Ochotnicy.

Następnie odbył się panel dyskusyjny pn. „Szlak Kultury Wołoskiej szansą do rozwoju turystyki”, który poprowadził Wójt Gminy Ochotnica Dolna. W panelu udział wzięli Pani Marszałek Beata Białowąs – Członek Zarządu Województwa Śląskiego, Pani Marszałek Iwona Gibas – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, Grzegorz Biedroń Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej oraz Krzysztof Staszewski Prezes Zarządu Podkarpackiego Funduszu Rozwoju.

Podczas panelu rozmawiano m. in. o tym jaka jest rola samorządów lokalnych i wojewódzkich w promowaniu Szlaku Kultury Wołoskiej dla celów turystyki kulturoznawczej, jakie są realne możliwości wsparcia pasterstwa i utrzymania dobrego stanu polan oraz jaka jest szansa na budowanie marki w postaci międzynarodowego, europejskiego Szlaku Kultury Wołoskiej i wpis na listę dziedzictwa niematerialnego UNESCO?

Kolejnym punktem Kongresu było podsumowanie kursu pasterskiego dla małopolskich baców i juhasów wraz z uroczystym wręczeniem certyfikatów.

Został także podpisany list dotyczący wpisania bacowania na listę niematerialnego dziedzictwa kultury.

Ważnym momentem wydarzenia było uhonorowanie osób, które 15 lat temu zainicjowały prace nad Szlakiem Kultury Wołoskiej w Ochotnicy Dolnej. Podziękowania z rąk Marszałek Beaty Białowąs i Marszałek Iwony Gibas otrzymali: Zdzisław Błachut, Józef Królczyk, Jarosław Buczek, Jadwiga i Krzysztof Wielgusowie.

II część Kongresu rozpoczął występ zespołu regionalnego „Wstonzecki” z Ochotnicy Dolnej. Następnie zostały zaprezentowane dobre praktyki w Gminie Ochotnica Dolna: autorzy przedstawili publikacje i materiały promocyjne wydane dla Gminy Ochotnica Dolna.

Śpiew Mirosławy Zaziąbło – Hubiak wprowadził uczestników w cykl paneli. Prof. dr hab. Ilona Czamańska z Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu opowiedziała o aspektach kultury wołoskiej, dr Agnieszka Pieniążek ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia przedstawiła temat pt. „Szlaku Kultury Wołoskiej – Europejskim Szlakiem Kulturowym”?. Z kolei Agata Mucha, Koordynator ds. Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Pracowania Terenowa w Katowicach odniosła się do tematu – „Baca na Liście? Słów kilka o kulturze wołoskiej oraz folklorze obszarów górskich w kontekście niematerialnego dziedzictwa kulturowego”.

Po części wykładowej delegacja udała się do Ochotnicy Górnej gdzie odbył się zbór bacowski. Zapłonęła watra przy której zgromadzili się bacowie wraz z Jarkiem Buczkiem – ochotnickim bacą. Została także odsłonięta tablica szlaku Kultury Wołoskiej.

Ostatnim punktem Kongresu był koncert zespołu VOŁOSI, który odbył się w Restauracji OCH. Wydarzenie organizowane było w ramach zadania „Tu się wszystko zaczęło – kongresowe rozmowy” realizowanego przez Stowarzyszenie Odkrywamy Gorce.

Materiał na podstawie informacji UG Ochotnica Dolna

Shares