Previous
Next

XIV Podhalański Festiwal Orkiestr Dętych

W Parku Miejskim im. Adama Mickiewicz w Nowym Targu w dniu 22.05.2022r odbył się XIV Podhalański Festiwal Orkiestr Dętych. Festiwal był jedną z siedmiu eliminacji powiatowych odbywających się w różnych miejscowościach Małopolski do Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych Echo Trombity w Nowym Sączu.

 Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY jest dorocznym spotkaniem konkursowym najlepszych orkiestr dętych Województwa Małopolskiego. Jest jedną z najbardziej prestiżowych i największych cyklicznych imprez amatorskiego ruchu muzycznego. Głównym celem Festiwalu jest promocja i podniesienie poziomu artystycznego amatorskich orkiestr dętych poprzez umożliwienie im prezentacji aktualnych osiągnięć, stworzenie okazji do konfrontacji i wymiany doświadczeń, doskonalenie warsztatu muzycznego, inspirowanie do poszukiwań repertuarowych. W Parku Miejskim podczas XIV Podhalańskiego Festiwalu Orkiestr Dętych wystąpiły: Big-band Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Chopina w Nowym Targu, Orkiestra Dęta OSP Ochotnica Dolna, Orkiestra Dęta OSP w Czarnym Dunajcu, Orkiestra Dęta Łapsze Wyżne, Orkiestra Dęta Łapsze Niżne, Orkiestra Dęta OSP w Krościenku n/D, Miejska Orkiestra Dęta z Nowego Targu, Orkiestra Dęta OSP z Lipnicy Małej. Występy konkursowe oceniało jury w składzie:ppłk dr hab. Stanisław Strączek – Absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie. Przez 24 lata związany z Orkiestrą Reprezentacyjną Straży Granicznej w Nowym Sączu, w której od 2001 do 2018 roku pełnił stanowisko Naczelnika Wydziału i I-go kapelmistrza. Obecnie wykładowca Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Ogólnopolskiego Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych przy MCK SOKÓŁ. W 2007 roku założył Szkołę Muzyczną I stopnia w Łącku gdzie pełni funkcję dyrektora.ppłk Leszek Mieczkowski – Dyrygent Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej w Nowym Sączu oraz Sądeckiej Orkiestry Symfonicznej. Dokonał wielu prapremier światowych dzieł muzycznych polskich kompozytorów muzyki współczesnej. Współpracując z szerokim ruchem muzycznym na terenie Sądecczyzny z zaangażowaniem włącza się w działalność pedagogiczno – muzyczną. Wykładowca Ogólnopolskiego Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych.

kpt. rezerwy Stefan Żuk- Były tamburmajor i kapelmistrz Orkiestry Reprezentacyjnej WOP i Straży Granicznej  w Nowym Sączu, wieloletni Nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia, wykładowca Ogólnopolskiego Studium dla Kapelmistrzów i Tamburmajorów Orkiestr Dętych. Autor wydanego w 2015 Poradnika dla Tamburmajorów i Kapelmistrzów.


Orkiestrowe granie rozpoczął  Burmistrz Miasta Nowy Targ Grzegorz Watycha wraz z Panią Józefą Guziak – Wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Nowotarskiego, Janem Łapsą – Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Nowy Targ, Adamem Jurkiem – Radnym Rady Powiatu Nowotarskiego. Wymienieni festiwalowi goście na zakończeniu orkiestrowego grania wręczyli nagrodzonym dyplomy za zdobycie miejsc i wyróżnień.Licznie zgromadzona publiczność oklaskiwała występujące Orkiestry Dęte w repertuarze których znalazły się utwory marszowe, patriotyczne, muzyka rozrywkowa, muzyka filmowa oraz klasyczna.
Organizatorami XIV  Podhalańskiego Festiwalu Orkiestr Dętych byli:
Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, Powiat Nowotarski, Urząd Miasta Nowy Targ, Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu.
 

Komisja w składzie:

ppłk dr hab. Stanisław Strączek

ppłk Leszek Mieczkowski

kpt. Stefan Żuk

po wysłuchaniu 7 orkiestr oraz 1 big – bandu biorących udział w XIV Podhalańskim Festiwalu Orkiestr Dętych w Nowym Targu przyznała następujące miejsca i nagrody pieniężne:

1 miejsce – Orkiestra Dęta Łapsze Niżne- 1200 zł

2 miejsce – Orkiestra Dęta OSP Ochotnica Dolna – 900 zł

Orkiestra Dęta Łapsze Wyżne – 900 zł

3 miejsce – Miejska Orkiestra Dęta z Nowego Targu – 800 zł

Wyróżnienia:

Orkiestra Dęta OSP z Krościenka n. D. – 500 zł

Orkiestra Dęta OSP z Lipnicy Małej – 500 zł

Orkiestra Dęta OSP w Czarnym Dunajcu – 500 zł

Big Band Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu – 700 zł

Do finału 44. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY w Nowym Sączu zakwalifikowano następujące orkiestry:

Orkiestra Dęta Łapsze Niżne

Orkiestra Dęta OSP Ochotnica Dolna

Orkiestra Dęta Łapsze Wyżne

Miejska Orkiestra Dęta z Nowego Targu

Orkiestra Dęta OSP z Krościenka n. D.

Orkiestra Dęta OSP w Czarnym Dunajcu

Big Band Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Fryderyka Chopina w Nowym Targu

źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Targu / Fot. UG Ochotnica Dolna

Shares
Previous
Next