Previous
Next

Wyrusz w góry z aplikacją „Be active in Ochotnica & Tylmanowa”

Gmina Ochotnica Dolna zakończyła prace nad aplikacją mobilną „Be active in Ochotnica & Tylmanowa”, która została wykonana w ramach zadania „Szlakiem przyrody i kultury w Dolinie Dunajca” dofinansowanego z Interreg Polska – Słowacja.  Projekt realizowany był razem z partnerem słowackim – Leśnicą.

Celem aplikacji jest zwiększenie atrakcyjności regionu poprzez aktywizację transgranicznego ruchu turystycznego z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego obszaru pogranicza polsko – słowackiego oraz zachowanie i zwiększenie wykorzystania regionalnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego.

Aplikacja ma także na celu popularyzację turystyki aktywnej i wzbogacenie bazy informacyjnej dla turystów w Gminie Ochotnica Dolna.

Aplikacja mobilna „Be active in Ochotnica&Tylmanowa” to praktyczne narzędzie i kompendium wiedzy dla każdego turysty, ciekawego osobliwości przyrodniczych i chcącego dogłębnie poznać region Ochotnicy i Tylmanowej. Aplikacja zawiera przebieg wybranych 33 tras turystycznych na terenie Gminy Ochotnica Dolna oraz powiązane z nimi punkty – miejsca atrakcyjne turystycznie. Wybranych i opisanych zostało aż 150 ważnych miejsc (historycznych, kulturowych, przyrodniczych) z Ochotnicy i Tylmanowej znajdujących się na trasach lub w ich pobliżu.

Aplikacja umożliwia wyświetlenie konkretnej trasy i jej podgląd na mapie. Pojawia się także opis trasy, przykładowe zdjęcia z trasy oraz atrakcyjne punkty na szlaku. Istnieje możliwość uruchomienia nawigacji do punktu początkowego trasy z aktualnego miejsca pobytu użytkownika, a następnie uruchomienie nawigacji prowadzącej użytkownika po trasie. Przy każdym szlaku wyświetlany jest także profil wysokościowy trasy, informacje dotyczące tego ile czasu i ile kilometrów zostało do końca trasy. Aplikacja umożliwia również zmianę punktu końcowego trasy na dowolny punkt znajdujący się na trasie. Użytkownikowi korzystającemu z aplikacji tworzy się historia przebytych tras wraz z datami ich przejścia. Dostępne są także dane statystyczne odnoszące się do tego ile dana trasa została przebyta lub konkretne miejsce zostało odwiedzone. Istnieje też możliwość udostępnienia na Facebooku przebytej trasy.

GM Ochotnica Dolna, Koziarz , fot Adam Brzoza,

Aplikacja obsługuje trzy języki: polski, słowacki i angielski. W aplikacji można znaleźć wiele informacji o Gminie Ochotnica Dolna, osobliwościach przyrody, historii i kulturze materialnej i duchowej Ochotnicy i Tylmanowej.

Użytkownik aplikacji może wziąć udział w grze terenowej „Zdobywca 4 wież”. Szczegółowe informacje i zasady gry dostępne są w aplikacji.

Aplikacja zawiera wirtualny spacer po Ochotnicy i Tylmanowej. Dostępne są również panoramy lotnicze oraz panoramy 360. Aplikacja, jest atrakcyjna wizualnie – zawiera setki zdjęć wykonanych przez Adama Brzozę.

Wszystkie szlaki i miejsca atrakcyjne zostały zaznaczone na mapie przy użyciu różnych kolorów i symboli, które stanowią legendę.

Gmina Ochotnica Dolna, fot Adam Brzoza, Przełęcz Złotne

Aplikacja wykorzystuje technologię GPS i działa w trybie offline.

Aplikację mobilną można pobrać ze sklepów: GooglePlay i AppStore. Działa ona na urządzeniach z Androidem (od wersji oprogramowania 9) oraz iOS-em (od wersji oprogramowania 13).  Aplikacja jest dostępna do pobrania bezpłatnie. Aplikacja nadal jest rozbudowywana i będzie uzupełniana m. in. o kolejne trasy znajdujące się na terenie Ochotnicy i Tylmanowej.

https://fb.watch/cIJU0-ICBz/

źródło: Gmina Ochotnica Dolna

Shares