Wyburzyli Dom Strażaka w Niedzicy

20 grudnia legł w gruzach budynek Domu Strażaka w Niedzicy. Służący lokalnej społeczności przez ostatnich 79 lat budynek przeszedł do historii. Na jego miejscu Gmina Łapsze Niżne wybuduje nowy obiekt, który będzie służył jako Dom Strażaka oraz centrum kulturalno- kongresowe.

Budowa Domu Strażaka w Niedzicy została rozpoczęta podczas II wojny światowej, w 1943 roku. Pierwotnie budynek nazywano „Kulturnym Domem”, później Domem Ludowym, Domem Społecznym , a obecnie Domem Strażaka.

„Inicjatorem tego przedsięwzięcia był miejscowy proboszcz ks. Michał Kubiciar, zaś głównym bodźcem do wybudowania dużej sali był brak miejsc do wspólnych spotkań dzieci czy młodzieży oraz miejsc do zorganizowania uroczystości religijnych. Wybudowano ja czynem społecznym przez mieszkańców Niedzicy, w najdogodniejszym dla m\nich miejscu, na działce będącej własnością Pana Jana Milaniaka” – można przeczytać o historii powstania Domu Strażaka w Niedzicy w książce „Niedziyckie fajermani. Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedzicy na Spiszu” autorstwa Adama Świętego.

Wzniesiony w 1943 roku budynek służył mieszkańcom nieprzerwanie przez 79 lat.  Odbywał się w nim spotkania wiejskie, zebrania, wesela, występy, kiermasze, przyjęcia weselne, a nawet swego czasu działało w nim kino. Jedyny gruntowny remont obiekt przeszedł w ponad 50 lat temu, 1971 roku. Wyremontowali go wówczas i nieco rozbudowali własnymi siłami niedziccy strażacy, którzy na tą inwestycję z środków własnych OSP zakupili materiały budowlane i w czynie społecznym wykonali wszystkie prace. W tym samym roku budynek został przemianowany na „Dom Strażaka” i do czasu wyburzenia w 2022 roku czyli dokładnie przez 51 lat funkcjonował pod tą nazwą.

Pierwsze działania w kierunku budowy nowego Domu Strażaka podjęte zostały przez władze Gminy Łapsze Niżne kilka lat temu, ale ze względu na brak środków nie doszły wówczas do skutku.

Teraz inwestycję pn: „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Domu Strażaka wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na cele centrum kulturalno -kongresowego” udało się rozpocząć dzięki m.in. środkom z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Niedzicy

Ochotnicza Straż Pożarna w Niedzicy powstała w 1906 roku. Inicjatorem jej powołania był ówczesny proboszczu niedzickiej parafii ks. Juliusz Racz. Pierwszą sikawkę niedzickim strażakom podarował właściciel zamku w Niedzicy. Rozwój straży został zahamowany podczas I wojny światowej kiedy na wojnę powołanych zostało wielu jej członków. Odrodzenie straży nastąpiło pod koniec lat 20. XX w. W 1928 roku z inicjatywy kierownika miejscowej szkoły podstawowej Józefa Wójcika doszło do ponownej organizacji straży.  W 1929 roku straż zakupiła sztandar, który oficjalnie przekazał jej prezydent Ignacy Mościcki. Lata 30. XX wieku były okresem rozwoju straży i doposażania jednostki w sprzęt gaśniczy. W 1935 roku władze okręgu nakazały przeniesienie remizy do centrum wsi, co nastąpiło dopiero po 12 latach.

W 1947 roku z inicjatywy Walentego Kapołki, Jana Łukusia, Jana Szewczyka i Józefa Schlegla rozpoczęto budowę nowej murowanej remizy. Przy dużym zaangażowaniu mieszkańców wsi  remiza została oddana do użytku już w 1948 roku, a prace budowlane zostały wykonane przez mieszkańców Niedzicy w czynie społecznym. Ten obiekt służył niedzickim strażakom przez 61 lat, kiedy to w 2002 roku została podjęta decyzja o budowie nowej remizy, która również w znacznym stopniu została wybudowana w czynie społecznym przez lokalną społeczność.

Fot. FB Jakub Jamróz

Shares