Previous
Next

Wójt apeluje do właścicieli bydła pędzonego po drogach publicznych o zachowanie czystości na drogach i ścieżkach rowerowych

Komunikat do właścicieli zwierząt (pędzonego po drogach publicznych bydła) skierował w ostatnich dniach do mieszkańców swojej gminy wójt Łapsz Niżnych. Jakub Jamróz apeluje o zachowanie czystości na drogach publicznych i ścieżkach rowerowych.

„Mając na uwadze wspólny interes użytkowników dróg gminnych, prosi się właścicieli zwierząt pędzących bydło na pastwiska i z pastwisk o zachowanie czystości na drogach publicznych i ścieżkach rowerowych.

Zanieczyszczenie drogi odchodami może spowodować niebezpieczeństwo i utrudnienia na drodze.

W związku z powyższym jeżeli dojdzie do zanieczyszczenia drogi odchodami pędzonych zwierząt, należy dochować należytej staranności
i niezwłocznie przystąpić do jej oczyszczenia, zachowując przy tym bezpieczeństwo swoje i innych użytkowników drogi.

Jednocześnie informuje się, że zanieczyszczenie drogi jest kwalifikowane jako wykroczenie, określone w art. 91 Kodeksu Wykroczeń lub art. 45 ust.1 pkt 9 ustawy Prawo o ruchu drogowym” – można przeczytać w komunikacie na stronie gminy.

Shares