Przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich

Zgoda
My i nasi partnerzy przetwarzamy dane osobowe, takie jak adres IP,
unikalny identyfikator, dane przeglądania w celu:

Cele

Wybór podstawowych reklam

Uzasadniony interes
Zgoda
Tworzenie profilu spersonalizowanych reklam

Uzasadniony interes
Zgoda
Wybór spersonalizowanych reklam

Uzasadniony interes
Zgoda
Tworzenie profilu spersonalizowanych treści

Uzasadniony interes
Zgoda
Wybór spersonalizowanych treści

Uzasadniony interes
Zgoda
Pomiar wydajności reklam

Uzasadniony interes
Zgoda
Pomiar wydajności treści

Uzasadniony interes
Zgoda
Stosowanie badań rynkowych w celu generowania opinii odbiorców

Uzasadniony interes
Zgoda
Opracowywanie i ulepszanie produktów

Uzasadniony interes
Zgoda
Przełącz wszystko
Cechy
Dopasowanie i połączenie źródeł danych offline

Łączenie różnych urządzeń

Odbieranie i wykorzystywanie automatycznie wysłanej charakterystyki
urządzenia do identyfikacji

Niektórzy partnerzy nie proszą o zgodę na przetwarzanie danych, zamiast
tego polegają na uzasadnionym interesie biznesowym. Zobacz naszą listę
partnerów, aby zobaczyć cele, które według nich mają uzasadniony interes
oraz sposób, w jaki możesz się temu sprzeciwić. Twoje wybory na tej
witrynie są ustawione jako zgoda serwisowa. Oznacza to, że Twoje
ustawienia nie będą dostępne w innych witrynach wydawcy i zostaniesz
poproszony o ustawienie preferencji zgody dla innych witryn i dostawców.
Preferencje ustawione na tej witrynie nie będą miały zastosowania do
innych witryn posiadających zgodę globalną lub serwisową. Możesz zmienić
swoje ustawienia w dowolnym momencie, w tym poprzez wycofanie zgody,
klikając przycisk w lewym dolnym rogu.