Previous
Next

W Pienińskim Parku Narodowym ponownie zagościły kozy karpackie

Podobnie jak w zeszłym roku Pieniński Park Narodowy gości starych, dobrych znajomych z niedalekich Kluszkowiec – kozy karpackie. 🐐 Zwierzęta będą pomagać w ochronie czynnej murawy kserotermicznej na wzgórzu zamkowym.

Największym bowiem zagrożeniem dla istnienia tego zbiorowiska roślinnego jest zarastanie krzewami i wysokimi trawami. Mamy nadzieję, że dzięki tej pomocy siedlisko murawy z roku na rok będzie w coraz lepszym stanie, a wypas przyczyni się do ochrony odpowiednich gatunków murawowych poprzez: zgryzanie, rozsiewanie w nawozie i wdeptywanie w podłoże nasion przystosowanych do tego typu rozsiewania.

Wzgórze zamkowe pod względem przyrodniczym jest cenne jeszcze z jednego ważnego powodu – tu występuje pszonak pieniński. To gatunek endemiczny, chroniony oraz priorytetowy dla sieci Natura 2000. Plan ochrony PPN obliguje nas m.in. do zapewnienia odpowiednich warunków świetlnych oraz utrzymania układu naturalnego, czyli mozaiki siedlisk. Wprowadzenie wypasu zwierząt gospodarskich, w tym przypadku kozy karpackiej, sprzyja zachowaniu mozaiki tych siedlisk oraz utrzymaniu ich we właściwym stanie.

źródło: Pieniński Park Narodowy

Shares