Previous
Next

W Krościenku nad Dunajcem powstanie żłobek. Planowany termin otwarcia placówki – koniec 2025 roku

Gmina Krościenko nad Dunajcem otrzyma z Krajowego Planu Odbudowy dofinansowanie w wysokości blisko 977 tysięcy złotych na realizację zadania pn. „Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+ 2022-2029” w ramach którego w Krościenku nad Dunajcem powstanie żłobek samorządowy. Całkowity koszt inwestycji ma wynieść ponad 1 milion złotych a inwestycja ma zostać oddana do użytku pod koniec 2025 roku.

Grupę docelową zadania stanowią dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz rodzice/opiekunowie.

Celem zadania jest utworzenie 24 miejsc opieki w żłobku i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy.

Żłobek zostanie zlokalizowany w Krościenku nad Dunajcem przy ul. Pienińskiej 2 w rozbudowanym budynku obecnie funkcjonującego punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Krościenku nad Dunajcem. Środki w ramach zadania zostaną przeznaczone na rozbudowę budynku, zakup wyposażenia pomieszczeń dostosowanych do potrzeb dzieci, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagającymi szczególnej opieki (rozdzielni posiłków, szatni, toalet, sal) oraz wyposażenia placu zabaw.

Ponadto Gmina otrzyma środki w wysokości 722.304 zł z FERS, które zostaną przeznaczone na funkcjonowanie utworzonych miejsc opieki przez 36 miesięcy.

Termin uruchomienia żłobka został zaplanowany na IV kwartał 2025 roku.

Wartość zadania: 1.058.646 zł
Wartość dofinansowania UE: 860.688 zł
Wartość dofinansowania z budżetu państwa: 116.124 zł
Wkład własny gminy: 81.834 zł
Wartość dofinansowania z EFRS na funkcjonowanie miejsc opieki: 722.304 zł

źródło: UG Krościenko nad Dunajcem

Shares