Previous
Next

Ubrania bojowe dla strażaków z Gminy Łapsze Niżne

Gmina Łapsze Niżne skorzystała z dofinansowania na doposażenie strażaków z ochotniczych straży pożarnych w odzież specjalistyczną, w ramach pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Małopolskie.

Dzięki pozyskanej  dotacji w wysokości 36 695,00 zł  – 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  z terenu Gminy Łapsze Niżne zostało doposażonych w specjalistyczną odzież ochronną, buty i rękawice na łączną wartość 53 726,17  zł (średnio ok. 6 700 zł na jednostkę). Wkład gminy  wyniósł  17 031,017 zł.

Wsparcia przysługiwało  jednostkom, które wyraziły chęć współpracy podczas zbliżających się III Igrzysk Europejskich w Krakowie.

źródło: UG Łapsze Niżne

Shares
Previous
Next