Previous
Next

Trwa przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Sromowcach Wyżnych

Trwają prace remontowe na ulicy Wojska Polskiego w Sromowcach Wyżnych. Obecnie wykonywamy jest remont linii wodociągowej oraz układane jest obrzeże.

To dopiero początek prac, bo zakres robót jest duży i będzie dotyczył wykonania chodnika dla pieszych, wymianę przyłączy wodociągowych pod drogą, wymianę wodociągu drogi, wykonania utwardzonego pobocza z kostki betonowej szerokości 0,75 m, przestawienia dwóch słupów telekomunikacyjnych oraz wykonania nowych nawierzchni bitumicznych  na całej ulicy i ciągu pieszo-rowerowym.

Planuje się wykonanie jednego odcinka chodnika, odcinek chodnika lewostronny wyniesiony zostanie ponad poziom jezdni na wysokość krawężnika i połączony z istniejącym i funkcjonującym ciągiem pieszych. Odcinek chodnika zostanie wykonany z kostki betonowej szarej, na wjazdach z kostki betonowej czerwonej oraz paska z kostki czerwonej wzdłuż krawężnika. W obrębie skrzyżowania zaprojektowano wyniesione przejście dla pieszych. Zaprojektowano również regulację, czyszczenie i wymianę studzienek deszczowych, kanalizacyjnych oraz ścieków deszczowych ulicznych. 

Wartość inwestycji to ponad  311 tysięcy złotych, a remont potrwa do listopada br. Gmina Czorsztyn na ww. inwestycję pozyskała środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 737 884, 00 zł.

źródło: UG Czorsztyn

Shares