Święta Kinga patronką Krościenka nad Dunajcem

Podczas ostatniej, marcowej sesji Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem radni wyrazili wolę ustanowienia św. Kingi Patronką miejscowości Krościenko nad Dunajcem. Dzień Patronki Krościenka nad Dunajcem będzie obchodzony 24 lipca. Uchwała została przez radnych podjęta jednomyślnie.

Jednocześnie Rada upoważniła Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem oraz Przewodniczego Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem do wystąpienia do Kurii Diecezji Tarnowskiej Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Andrzeja Jeża o wszczęcie procedury kościelnej w sprawie ustanowienia św. Kingi Patronką miejscowości Krościenko nad Dunajcem.

Postać św. Kingi jest nierozerwalnie związana z Krościenkiem nad Dunajcem. Jej związki sięgają jeszcze czasów średniowiecza, gdy to w zamku nieopodal miejscowości schroniła się ona wraz z siostrami zakonnymi Klaryskami uciekając przed Tatarami z klasztoru w Starym Sączu. Mieszkańcy od niepamiętnych czasów uważają św. Kingę za
nieformalną Patronkę swej miejscowości. To tu jest też ulica św. Kingi, a przy niej zabytkowa kapliczka św. Kingi. Z kolei w pobliżu ruin Zamku Pienińskiego jest grota skalna św. Kingi we wnętrzu której jest jej figura. Grota powstała na Górze Zamkowej w ruinach Zamku Pienińskiego.

Shares