Previous
Next

Sukces uczennic „Goszczyńskiego” na 45 Olimpiadzie Języka Niemieckiego

Uczennice „Goszczyńskiego” – Carolin Haas i Natalia Guzik zajęły doskonałe miejsca na 45 Olimpiadzie Języka Niemieckiego. Carolin z klasy 3F uzyskała tytuł laureata 45. Olimpiady Języka Niemieckiego, a Natalia Guziak z klasy 3B tytuł finalisty.

Tegoroczne przygotowania do olimpiady zaczęły się już w październiku. Od tego czasu uczennice pogłębiały swoją wiedzę z zakresu historii, literatury, geografii, polityki i kultury krajów niemieckiego obszaru językowego. Ostatnim krokiem do sukcesu był finał, który odbył się 2 kwietnia br. Ostateczny wynik pozwolił reprezentantkom I Liceum
Ogólnokształcącego im. S. Goszczyńskiego w Nowym Targu znaleźć się w gronie najlepszych. Carolin przygotowywała się pod kierunkiem mgr Katarzyny Jarząbek, a opiekunem dydaktycznym Natalii była mgr Joanna Wagner-Podlipni.

źródło: Powiat Nowotarski

Shares