Stypendia Prezesa rady Ministrów dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu tatrzańskiego oraz nowotarskiego

6 grudnia 2022 r. pani Halina Cimer Małopolski Wicekurator Oświaty wręczyła uroczyście Stypendia Prezesa rady Ministrów dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu tatrzańskiego oraz nowotarskiego.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre.

W uroczystości wzięli udział rodzice wyróżnionych uczniów, dyrektorzy szkół, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu Bożena Bryl i pracownicy Delegatury.

Otwierająca uroczystość pani wicekurator Halina Cimer w wielu serdecznych słowach skierowanych do uczniów i ich rodziców zwróciła uwagę na znaczenie rodziny  wspierającej uczniów oraz szkoły, której dyrektorzy i nauczyciele poświęcają mnóstwo pracy aby młodzież odnosiła sukcesy. Za udzielone młodzieży wsparcie złożyła wszystkim serdeczne podziękowania.

Starosta Nowotarski Krzysztof Faber gratulując uczniom otrzymanego wyróżnienia podkreślił szczególną role samorządu związaną z zapewnieniem możliwości kształcenia się młodzieży na najwyższym poziomie m.in. poprzez inwestowanie w infrastrukturę oświatową zapewniającą zarówno możliwość wykształcenia, jak i rozwój pasji.

Wicestarosta Tatrzański Władysław Filar, cytując słowa Janusza Korczaka „jeśli chcesz kogoś zapalić, pamiętaj musisz sam płonąc” podkreślił znaczenie relacji wspierających kształcenie zarówno w domu rodzinnym, jak i w szkole. Życzył młodym ludziom aby w przyszłości wzorując się na świętym Bracie Albercie i św. Mikołaju, byli dobrymi ludźmi, ponieważ rodziny, świat i Polska potrzebują dobrych i mądrych ludzi.

Stypendia ze szkół prowadzonych przez powiat nowotarski odebrali:

Jakub Łabuz – I Liceum Ogólnokształcące im. Seweryna Goszczyńskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowym Targu
Dawid Fiedor – Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu
Maria Budzyk – Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Technicznych i Placówek im. Stanisława Staszica w Nowym Targu
Anna Jajecznica – I Liceum Ogólnokształcące im. Eugeniusza Romera w Rabce – Zdroju
Damian Kulig – Technikum im. prof. Władysława Szafera w Zespole Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku nad Dunajcem


Martyna Wójciak – II Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Zespole Szkół w Rabce – Zdroju
Tymoteusz Leśniak – Technikum Informatyczne im. ks. prof. Józefa Tischnera w Zespole Szkół w Rabce – Zdroju
Marcin Tomczyk – Technikum Informatyczne im. ks. prof. Józefa Tischnera w Zespole Szkół w Rabce – Zdroju
Natalia Paś – Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce
Bartłomiej Dziurczak – Technikum w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce
Łukasz Biel – Technikum w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce
Zofia Bartoszko – II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu


Szymon Paniak – Technikum Nr 3 w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu
Agnieszka Sznajder – Technikum Nr 3 w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu
Kamil Węglarz – Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem
Michalina Maria Waksmundzka – Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu
Julia Kołat – Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu

źródło: SP w Nowym Targu

Shares