Strażacy ratownicy OSP rozpoczęli szkolenie podstawowe

15 listopada w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu rozpoczęło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, w którym biorą udział druhowie z jednostek OSP z terenu powiatu nowotarskiego.

zkolenie realizowane jest z uwzględnieniem wskazówek organizacyjnych i metodycznych realizacji procesu dydaktycznego, właściwego dla „Programu szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP” z 2022 roku i potrwa do 22 stycznia 2023 roku. 

Druhowie uczestniczący w szkoleniu organizowanym przez KP PSP w Nowym Targu jako pierwsi na terenie powiatu, korzystać będą z platformy e-learningowej utworzonej przez Ośrodek Szkolenia KW PSP w Krakowie oraz będą brać udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych w JRG Nowy Targ. Kurs rozpoczął się wstępnym szkoleniem z zakresu bhp.

źródło: KPP SP w Nowym Targu /opr. mł. bryg. Piotr Krygowski/ fot. asp. Marcin Łopata

Shares