Sprawdzą skalę ubóstwa energetycznego w gminie

Miasto i Gmina Szczawnica przystępuje do przeprowadzenia analizy skali ubóstwa energetycznego na ternie gminy. Analiza, zgodnie z przyjętą w tym temacie przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwałą analiza ma zostać przygotowana do 30 czerwca 2022 r.

Zgodnie zapisami wspomnianej ustawy o dodatku osłonowym ubóstwo energetyczne oznacza sytuację, w której gospodarstwo domowe prowadzone przez jedną osobę lub przez kilka osób wspólnie w samodzielnym lokalu mieszkalnym lub w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, w którym nie jest wykonywana działalność gospodarcza, nie może zapewnić sobie wystarczającego poziomu ciepła, chłodu i energii elektrycznej do zasilania urządzeń i do oświetlenia, w przypadku gdy gospodarstwo domowe łącznie spełnia następujące warunki: osiąga niskie dochody, ponosi wysokie wydatki na cele energetyczne,  zamieszkuje w lokalu lub budynku o niskiej efektywności energetycznej.

Ankietę (dostępną na stronie gminy) można wypełnić i dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy Szczawnica do 20 czerwca 2022 r. Złożenie ankiety pozwoli na oszacowanie wielkości zjawiska ubóstwa energetycznego na terenie  gminy oraz wskazanie potencjalnych kosztów działań związanych z wyeliminowaniem powyższego zjawiska.

Shares