Previous
Next

Spotkanie z młodzieżą w ramach kampanii „Moje prawa, moje granice – o przemocy i odpowiedzialności”

Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie spotkali się z uczniami oraz gronem pedagogicznym Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Nowym Targu. Zajęcia z funkcjonariuszami Policji przeprowadzone zostały w ramach kampanii „Moje prawa, moje granice – o przemocy i odpowiedzialności”.

Kampania „Moje prawa, moje granice – o przemocy i odpowiedzialności” zainaugurowana została na terenie województwa małopolskiego pod koniec kwietnia br. Zajęcia w ramach kampanii prowadzone będą we wszystkich szkołach ponadpodstawowych mistrzostwa sportowego na terenie całego województwa. Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie obecnie spotkali się z uczniami oraz gronem pedagogicznym Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Nowym Targu.

Zajęcia prowadzone były według scenariusza opracowanego przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji. Zgodnie ze scenariuszem spotkanie rozpoczęto od wykładu informacyjnego na temat praw człowieka, a następnie uczniom wręczono karty pracy, na których samodzielnie opracowywali definicję i skojarzenia związane z tym zagadnieniem. Podczas spotkania bardzo szeroko omówiono również przemoc, cyberprzemoc i jej rodzaje, a także zagadnienie mowy nienawiści i handlu ludźmi.

Dodatkowo, podczas rozmowy z młodzieżą poruszono temat przemocy w sporcie. Kolejna część zajęć związana była z nową Ustawą o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, w tym odpowiedzialności prawnej i nieprzestrzegania narom społecznych. Ważnym tematem było wyśmiewanie, poniżanie, obmawianie oraz przemoc fizyczna i rówieśnicza. Podczas spotkania uczniowie chętnie zadawali pytania i wspólnie omawiali przygotowane w grupach karty pracy.

Po zajęciach z uczniami policjanci spotkali się również z gronem pedagogicznym Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego w Nowym Targu. 

źródło: KPP Nowy Targ

Shares