Smakuj życie z Zielonym Lasem

Koło Gospodyń Wiejskich „Zielony Las” z Grywałdu zostało zakwalifikowane do realizacji zadania pn: Smakuj życie z Zielonym Lasem” w ramach Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich „Natura od Kuchni”, organizowanego przez Lasy Państwowe.

W ramach realizacji zadania planowana jest organizacja w lipcu br. wspólnie z Nadleśnictwem Krościenko stoisk promocyjnych promujących żywność pochodzenia leśnego. Promocja Lasów Państwowych odbędzie się podczas powiatowego konkursu kulinarnego dla KGW pn: „VIII Bitwa Regionów”, które odbędzie się tym razem w Krościenku nad Dunajcem. Dodatkowo planowane są również z Nadleśnictwem Krościenko warsztaty i zajęcia edukacyjne dla dzieci promujące lasy oraz walory zdrowotne leśnych surowców.

Shares