Previous
Next

„Skąd nasz ród…” – podsumowanie i uroczysty finał projektu w ZPSWO w Nowym Targu

25 listopada w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych w Nowym  Targu miał miejsce finał i podsumowanie  projektu „Skąd nasz ród – początki państwa polskiego – w historii i legendzie”, który stanowił kolejną odsłonę akcji edukacyjnej „Zaczarowani czytaniem”. Cała uroczystość dokonała się w obecności uczniów i nauczycieli oraz zaproszonych gości. Był obecny Pan Starosta Krzysztof Faber i  Pan Wicestarosta Bogusław Waksmundzki oraz Urzędujący Członek Zarządu Pan Karol Skrzypiec. Przybyła też Pani Maria Domagała Radna Powiatu Nowotarskiego – Przewodnicząca Komisji Edukacji.  Obecne również były Panie z Powiatowego Centrum Oświaty oraz Pani wizytator Dorota Słońska-Halczak z nowotarskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie. 

Akcja edukacyjna od wielu lat jest przeprowadzana wśród uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 9, by przybliżyć im nowe wiadomości, przede wszystkim zachęcić do sięgnięcia po książkę i do czytania, a dorosłym: rodzicom, opiekunom i terapeutom ma na celu ukazywanie niezaprzeczalnych wartości rewalidacyjnych głośnego czytania dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym. 

Główną inspiracją do podjęcia tego typu działań były założenia Ogólnopolskiej kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.  Każdorazowa edycja w/w akcji ma temat przewodni, wokół którego koncentrują się wszystkie działania. Jest to zarazem główny cel realizowanego projektu. W tym roku były to początki państwa polskiego. Jej celem głównym było poznanie przez uczniów ciekawych i ważnych miejsc naszej kultury i dziedzictwa narodowego, przybliżenie im wiadomości z zakresu historii minionych pokoleń, budowanie patriotyzmu i dumy z osiągnięć naszych przodków. I tak przez kilka miesięcy nauczyciele czytali głośno uczniom różne historie i legendy związane z powstaniem naszego państwa.

To głośne czytanie  często było ubogacone w środki multimedialne oraz w zadane pytania nt. przeczytanego tekstu. Dodatkową mobilizacją do uważnego słuchania była zaplanowana wycieczka, która stanowiła zarazem punkt kulminacyjny akcji.  We wrześniu br. ponad 50-osobowa grupa uczniów wraz z nauczycielami udała się na wyprawę po śladach pierwszych Piastów.   Co widzieli, jakie miejsca zwiedzili w Kruszwicy, Biskupinie, nad Lednicą, w Gnieźnie i w Poznaniu i dodatkowo w Toruniu;, czego doświadczyli podczas zajęć edukacyjnych  w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie oraz w Poznaniu, gdzie podążali za przewodnikiem  jako „detektywi historii” – można było zobaczyć oglądając obszerną prezentację przygotowaną właśnie na podsumowanie akcji. Z kolei na przygotowanej wystawie zaproszeni goście mogli obejrzeć wspaniałe prace przygotowane przez uczniów w ramach Konkursu Plastycznego. Wszyscy zgromadzeni na uroczystości – ze wzruszeniem i zarazem podziwem oklaskiwali występy uczniów w zaprezentowanym przedstawieniu, bogatym w treści historyczne i patriotyczne. Łączyło ono w sobie i legendę o Lechu, Czechu i Rusie i jednocześnie nawiązywało do niedawnego Święta Niepodległości.


W dalszej części spotkania zostały ogłoszone wyniki 4 konkursów, dzięki którym uczniowie mogli zobaczyć swoje niezwykłe talenty, umiejętności oraz zdobytą wiedzę. Okazało się bowiem, że na 200 pytań związanych z poznanymi utworami  i  miejscami zwiedzanymi podczas wycieczki – tylko kilka szczegółowych pozostało bez odpowiedzi. Pan Starosta Krzysztof Faber p. dyrektor Ewa Barczak z radością gratulowali przejętym laureatom, wręczali im dyplomy oraz nagrody. Nagrodzeni  z dumą pokazywali  swoje dyplomy i nagrody wzruszonym rodzicom. Na koniec Pan Starosta Krzysztof Faber skierował słowo do zebranych gratulując uczniom i nauczycielom realizacji tego cennego projektu i życząc dalszych sukcesów.  Pani wizytator Dorota Słońska-Halczak podobnie wyrażała swoje uznanie dla wszystkich zaangażowanych w tegoroczną edycję akcji edukacyjnej a szczególnie dziękowała za piękne przedstawienie w wykonaniu uczniów.  Spotkanie zakończyło się  przy herbatce i ciasteczku oraz rozmowach z rodzicami i opiekunami uczniów, którzy dziękowali za zaproszenie i możliwość poznania talentów i uzdolnień swoich dzieci. Nie zabrakło też pytań  o planowany temat na przyszły rok szkolny.

 Realizacja  programu nie byłaby możliwa, gdyby nie pozyskiwane każdego roku dotacje na ten cel od Sponsorów. W tym roku dzięki wsparciu finansowemu FUNDACJI PZU  projekt został zrealizowany z takim rozmachem. Dziękujemy!

Shares