Previous
Next

Rada wybrała przewodniczących

Rada Gminy Łapsze Niżne wybrała spośród swojego grona Dorotę Włoch na funkcję Przewodniczącej Rady Gminy Łapsze Niżne. Radni Grzegorz Findura i Marek Szewczyk zostali Wiceprzewodniczącymi Rady Gminy Łapsze Niżne.

Komisje stałe mają nowych przewodniczących:

• Komisja Rewizyjna – Henryk Janeczek

• Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego – Marek Molitorys

• Komisja Edukacji Spraw Społecznych i Praworządności – Beata Kuruc

• Komisja Skarg Wniosków i Petycji – Jan Kopaczka

Shares