Promocja komiksu „Przybysze. Wołosi w Ochotnicy i Tylmanowej”

W poniedziałkowy wieczór (28 marca), w Wiejskim Ośrodku Kultury w Ochotnicy Górnej odbyła się promocja komiksu historycznego „Przybysze. Wołosi w Ochotnicy i Tylmanowej”.

Komiks „Przybysze” prezentuje początki osadnictwa wołoskiego w Gminie Ochotnica Dolna. Akcja wydarzeń opisanych w komiksie rozgrywa się stricte w Tylmanowej i w Ochotnicy. Grafika odzwierciedla krajobraz Gorców, a autorzy zadbali o detale związane z ubiorem, narzędziami, pasterstwem, architekturą – jednym słowem kulturą materialną i duchową Wołochów i lokalnej ludności.

W komiksie została opowiedziana kilkuwątkowa historia dotycząca m. in. przybycia Wołochów, ludu pasterskiego, na terytorium Gminy Ochotnica Dolna, ich komunikacji i asymilacji z lokalną ludnością, walki o przetrwanie w górach. W komiksie nie mogło zabraknąć także wątku miłosnego.

Spotkanie rozpoczęło się od przywitania przez Tadeusza Królczyka Wójta Gminy Ochotnica Dolna gości oraz wszystkich przybyłych na to wydarzenie. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć mieszkańców i żołnierzy, poległych w walkach o wolność Ukrainy. W dawny świat wołoski wprowadzili uczestników, muzyką i śpiewem, Mirosława Zaziąbło Hubiak wraz z Tomaszem Hubiakiem, który zagrał na piszczałce.

Zanim rozpoczęło się spotkanie z autorami komiksu, głos zabrała Małgorzata Piątek Kierownik zespołu ds. zarządzania projektami, która opowiedziała o pozyskanych z dofinansowania środkach oraz o realizacji projektu. Należy zaznaczyć, że komiks został wydany przez Gminę Ochotnica Dolna w ramach środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Pozyskana przez Gminę Ochotnica Dolna dotacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podczas wydarzenia promocyjnego obecni byli autorzy komiksu tj. Marcin Wierzchowski – twórca grafik, Artur Wabik – autor scenariusza oraz Wojciech Mulet, który udzielał wsparcia merytorycznego podczas prac nad wydawnictwem. Autorzy wraz z Wójtem i Kierownikiem zespołu ds. zarządzania projektami, zaprezentowali zebranej publiczności komiks, opowiedzieli o etapach jego powstawania, podejmowanych działaniach oraz wzajemnej współpracy.

Następnie komiks został przekazany uczestnikom wydarzenia, a do autorów ustawiła się długa kolejka po autografy.

Wydarzenie, góralską muzyką uświetnił zespół „Ochotni” z Ochotnicy Górnej oraz Jan Smreczek, który zagrał na instrumentach „przyniesionych” przez Wołochów tj. na dudach, dwojnicy i złóbcokach. 

Podczas promocji komiksu odbyła się także prezentacja wystawy „Wołosi w Ochotnicy i Tylmanowej” składającej się z kilku plansz tzw. infografik, zawierających informacje dotyczące Wołochów i dziedzictwa pozostawionego przez nich: pasterstwa, życia na szałasie, wyrobu oscypka, hal i polan – roślinności, która je porasta oraz procesu zarastania. Treść jest ilustrowana grafikami, które w ciekawy sposób prezentują wiedzę historyczną i kulturę wołoską. Opisy do plansz przygotował Wojciech Mulet, zaś grafikę wykonał Marcin Wierzchowski. Wystawa została uzupełniona o sprzęty pochodzące z bacówki u Bucka w Ochotnicy Górnej.

Wydarzeniu towarzyszyła jeszcze jedna wystawa pn. „Emocje kreską rysowane”. Jest to zbiór prac powstałych w ubiegłym roku, wykonanych przez uczestników warsztatów z rysowania twarzy, prowadzonych przez ochotnicką artystkę Elżbietę Podgórską.

źródło: UG Ochotnica Dolna

Shares