Previous
Next

Prace nad komiksem historycznym zmierzają ku końcowi

Od ubiegłego roku, w Ochotnicy i Tylmanowej realizowany jest projekt „Historia kreską rysowana”, w ramach którego trwają prace nad komiksem historycznym. Autorem scenariusza jest Artur Wabik, z kolei grafikę wykonuje Marcin Wierzchowski. Wsparcia merytorycznego udziela Wojciech Mulet. 

Komiks będzie prezentował początki osadnictwa wołoskiego w Gminie Ochotnica Dolna.

Grafika wykonana przez Marina Wierzchowskiego zasługuje na uznanie. Kreska jest dokładna, konsekwentnie prowadzona i kreująca tutejszą dawną rzeczywistość. Stanowi ona odzwierciedlenie krajobrazu Tylmanowej i Ochotnicy – z powodzeniem można dostrzec charakterystyczne elementy tutejszej przyrody. Akcja wydarzeń opisanych w komiksie rozgrywa się zatem stricte u nas – w Tylmanowej i Ochotnicy.

Autorzy zadbali także o detale związane z ubiorem, narzędziami, pasterstwem, architekturą – jednym słowem kulturą materialną i duchową Wołochów i lokalnej ludności. W komiksie została opowiedziana kilkuwątkowa historia dotycząca m. in. przybycia Wołochów, ludu pasterskiego, na terytorium Gminy Ochotnica Dolna, ich komunikacji i asymilacji z lokalną ludnością, walki o przetrwanie w górach. W komiksie nie mogło zabrakło także wątku miłosnego.  Komiks ukazuje jak wspólne działania, nawet odmiennych kulturowo grup, mogą przyczynić się do pokonania wspólnego wroga i zapewnienia bezpieczeństwa i wolności, które są nadrzędnymi wartościami w życiu społeczeństw.

Oprócz komiksu zostaną opracowane także infografiki, które szczegółowo będą prezentować wiadomości dotyczące kultury wołoskiej. Zostaną one zaprezentowana mieszkańcom i turystom w formie wystawy.   

Mamy nadzieję, że komiks stanie się atrakcyjną formą przekazu wiedzy o Wołochach szczególnie dla dzieci i młodzieży naszej Gminy, ale także dla turystów. Będzie to oryginalna propozycja dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o lokalnej kulturze, tradycji i tożsamości, ale także dociec jakie wpływy kultura wołoska miała na etos góralski.

Środki na ww. zadanie pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Pozyskana dotacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Już w marcu odbędzie się promocja komiksu połączona ze spotkaniem autorskim z twórcami komiksu. Szczegóły podamy wkrótce.

Operacja realizowana jest w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczności wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”.

źródło: Gmina Ochotnica Dolna

Shares