Previous
Next

Powstaje pierwsza w Polsce szkoła pod patronatem PTTK

3 marca br. w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem zostało podpisane porozumienie na mocy którego Liceum „Żeromskiego” zostaje objęte Patronatem  przez PTTK oraz utworzona zostanie pierwsza w Polsce klasa patronacka o profilu turystyczno – krajoznawczym.

Porozumienie zostało podpisane pomiędzy Powiatem Nowotarskim, Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym, Oddziałem Pienińskim Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Szczawnicy oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem.

Chciałem bardzo podziękować wszystkim zaangażowanym za przychylność i prosić o dalsze wsparcie przy tworzeniu tego dzieła – podkreślił Robert Dębski, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem.

Celem zawartego porozumienia jest współdziałanie stron w celu stworzenia warunków do rozwijania wśród uczniów Szkoły szczególnego umiłowania regionu Pienin, Beskidu Sądeckiego, Gorców i Spisza, jak również poznawania historii, folkloru, tradycji, przyrody i geografii tego regionu, zachęcania do bezpiecznego uprawiania turystyki oraz sportów górskich.

Porozumienie ma służyć również rozwijaniu pasji krajoznawczych, a także tworzeniu podstaw umożliwiających uczniom w przyszłości pełnienie ról w szeroko rozumianej działalności turystycznej – przy wykorzystaniu tradycji oraz dorobku merytorycznego i ideowego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

W imieniu wspomnianych instytucji porozumienie podpisali: Krzysztof Faber – Starosta Powiatu Nowotarskiego, Bogusław Waksmundzki – Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego, Jerzy Kapłon – Prezes Zarządu Głównego PTTK, Adam Jędras – Sekretarz Generalny Zarządu Głównego PTTK, Marek Misztal – Prezes Zarządu Oddziału Pienińskiego PTTK w Szczawnicy, Przemysława Gabryś – Skarbnik Zarządu, Robert Dębski – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Krościenku nad Dunajcem.

Fot. Starostwo Powiatowe w Nowym Targu

Shares