Previous
Next

Powrót do korzeni – lekcja tożsamości w Izbie Regionalnej w Sromowcach Wyżnych

Dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej im. dh. Olgi Małkowskiej w Sromowcach Wyżnych co roku biorą udział w warsztatach organizowanych w Izbie Regionalnej w Sromowcach Wyżnych. Godzinne spotkania z Paniami z Koła Gospodyń Wiejskich, to nie tylko lekcja historii, ale także zajęcia praktyczne. Dzieci mają okazję poznać bliżej historię swojej miejscowości, posłuchać prelekcji na temat dawnych zwyczajów, obrzędów, prac rolniczych, tkania chodników czy tradycyjnej kuchni.

Celem tych spotkań jest próba ocalenia od zapomnienia lokalnych tradycji, zwyczajów i gwary. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w swoich działaniach starają się łączyć kulturę materialną i duchową, a także przekazywać i uczyć relacji oraz podtrzymywać więź międzypokoleniową.

Wspólne spotkania mają także budować u dzieci i młodzieży poczucie własnej tożsamości, bogactwa kulturowego i poczucia przynależności do regionu jako małej ojczyzny. Świadomość poczucia przynależności do danej społeczności pogłębia wiedzę dzieci i młodzieży oraz pozwala lepiej zrozumieć różnorodność i wartość innych kultur.

źródło: UG Czorsztyn

Shares