Previous
Next

Podinspektor Jacek Dutka I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu

17 maja br. inspektor Grzegorz Wyskiel Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu, oficjalnie wprowadził podinspektora Jacka Dutkę na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu i wręczył nowo powołanemu komendantowi rozkaz personalny Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

W sali konferencyjnej budynku Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu odbyło się oficjalne wprowadzenie na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu do tej pory pełniącego obowiązki podinspektora Jacka Dutki. Gospodarzem uroczystości był inspektor Grzegorz Wyskiel Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu, a wśród zaproszonych gości Krzysztof Faber Starosta Powiatu Nowotarskiego, Grzegorz Watycha Burmistrz Miasta Nowy Targ, Krzysztof Bryniarski Prokurator Rejonowy w Nowym Targu wraz ze swoim zastępcą Magdaleną Gosztyłą oraz kadra kierownicza komendy, przedstawiciel zarządu terenowego NSZZP w Nowym Targu, policjanci oraz pracownicy jednostki.  Inspektor Grzegorz Wyskiel wręczył nowo powołanemu komendantowi rozkaz personalny Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie o powołaniu na nowe stanowisko, jednocześnie składając serdeczne gratulacje. Osobiste gratulacje złożyli również zaproszeni goście oraz kierownictwo, policjanci i pracownicy nowotarskiej komendy jednocześnie życząc owocnej współpracy, dalszych sukcesów i awansów.

Podinspektor Jacek Dutka służbę rozpoczął w 1992 roku. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Początkowo pełnił służbę w Kompanii Pogotowia Policyjnego i Patroli Zmotoryzowanych, a następnie w Kompanii Konwojowo-Ochronnej Komendy Rejonowej Policji w Nowym Sączu. Od 1995 roku pełnił służbę w pionie dochodzeniowo-śledczym najpierw w Komendzie Rejonowej, a następnie w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu. W 2004 roku został mianowany na stanowisko Zastępcy Naczelnika najpierw Sekcji później Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Następnie w 2010 roku został mianowany na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu, a w 2018 roku na stanowisko Naczelnika Wydziału do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Od 1 lutego 2023 roku pełnił obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu. Podczas służby podinspektor Jacek Dutka otrzymał odznaczenia państwowe i resortowe tj. Srebrny Medal za Długoletnią Służbę oraz Srebrną Odznakę „Zasłużony Policjant”.

W Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu podinspektor Jacek Dutka bezpośrednio nadzoruje Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu, Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu, Wydział do Walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą oraz Komisariat Policji w Rabce-Zdroju, Komisariat Policji w Szczawnicy, Komisariat Policji w Jabłonce, Komisariat Policji w Czarnym Dunajcu, Posterunek Policji w Łapszach Niżnych w zakresie zagadnień kryminalnych.

źrodło: KPP Nowy targ

Shares