Po raz trzeci próbują zdobyć fundusze na renowację kapliczki w Jaworkach

Władze samorządowe Szczawnicy po raz kolejny próbują pozyskać fundusze na modernizację przydrożnej kapliczki Matki Boskiej z Dzieciątkiem, która znajduje się przy wejściu do Wąwozu Homole w Jaworkach. Kapliczka, co widać na poniższych zdjęciach jest w kiepskim stanie i wymaga modernizacji.

„Kolejna próba pozyskania środków finansowych i złożony wniosek o udzielenie pomocy finansowej w ramach konkursu pn. „Kapliczki Małopolski 2023” na „Modernizację przydrożnej kapliczki Matki Boskiej z Dzieciątkiem w Jaworkach – etap I”, wnioskowana kwota pomocy finansowej to 28 tys. zł., i jest to już trzecia próba realizacji tego zadania przy współudziale środków Województwa Małopolskiego – za pierwszym razem konkurs został unieważniony ze względu na konieczność oszczędności w związku z pandemią, a w zeszłym roku nie wystarczyło środków na wszystkie zadania i m.in. nasz projekt nie uzyskał dofinansowania, mam nadzieję że „za trzecim razem’ się powiedzie” – informuje na swoim profilu na FB Grzegorz Niezgoda, burmistrz Szczawnicy.

Kapliczka zbudowana z zaprawy glinianej i kamienia ma kształt małego otynkowanego i pokrytego gontem domku. W bocznych ścianach kapliczki znajdują się małe okienka, a wejście do kapliczki stanowią drewniane drzwi pomalowane na niebiesko. Bezpośrednio nad drzwiami kapliczki znajduje się wnęka, w której stoi figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem. W środku jest prosty ołtarzyk, na którym stoi obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem i obrazek św. Jana Pawła II. Przy ołtarzyku jest wybudowany filar a w jego wnękach znajdują się płaskorzeźby Ecce Homo i św. Jana Nepomucena.

Nie jest ostatecznie pewna data powstania kapliczki. Jedne źródła podają że powstała ona w połowie XIX wieku, około roku 1850, inne że wzniosła ja rodzina Burciów około roku 1929. Cel fundacji kapliczki również nie jest ostatecznie ustalony. Z przekazów wynika, że została ona postawiona przy nieistniejącym już dziś cudownym źródle, którego woda miała właściwości lecznicze i leczyła choroby oczu. W innym przekazie mowa o wzniesieniu kapliczki jako wotum dziękczynnego za uratowanie gruntu od zabrania przez powódź. Jeszcze inne przekazy podają że kapliczka powstała jako kapliczka graniczna oznaczająca początek wsi.

Shares