Planują renowację Parku Górnego w Uzdrowisku Szczawnica

Park Górny im. hrabiego Adama Stadnickiego w Szczawnicy to najstarszy park zdrojowy w Szczawnicy. Jego budowa i zagospodarowanie rozpoczęły się jeszcze w I poł. XIX wieku, a jego inicjatorem był Jan Kutscher – w 1824 roku rozpoczął planowanie i tworzenie parku, zlokalizowanego wokół niewielkiej rozlewni wód leczniczych. Swoją nazwę zawdzięcza lokalizacji – położony jest na zboczu i szczycie wzniesienia, czym góruje nad innymi obszarami miasta.

Park Górny zawdzięcza swoją świetność Józefowi Szalayowi, który sprowadził kilkadziesiąt gatunków różnych roślin, które miały stworzyć niezwykły kompleks parkowy. Część z nich była na tyle egzotyczna, że stanowiła podwaliny pod mały ogród botaniczny.

” Na podstawie przygotowanej umowy użyczenia pomiędzy Uzdrowiskiem Szczawnica S.A a Miastem i Gminą Szczawnica teren Parku Górnego (wraz z drogą wewnętrzną) przejdzie w użyczenie dla samorządu z dniem pozyskania przez samorząd Miasta dofinansowania umożliwiającego rewitalizację terenu (zapowiadany nabór – II lub IV kwartał przyszłego roku), a na podstawie powyższej umowy Miasto i Gmina Szczawnica od momentu podpisania może dysponować nieruchomością na cele budowlane.

Do 30 czerwca 2024 roku powinna zostać przygotowana inwentaryzacja zieleni, koncepcja rewitalizacji oraz projekt budowlany a całość opracowania według sporządzonego szacunku to koszt ok. 300 tys. zł., odpowiedzialność Miasta i Gminy Szczawnica za utrzymanie parku, wykonywanie wszelkich napraw oraz odtworzeń niezbędnych do utrzymania parku będzie obowiązywać od momentu pozyskania dofinansowania do końca 2034 roku” – informuje na swoim FB burmistrz Szczawnicy Grzegorz Niezgoda.

źródło: FB Grzegorz Niezgoda

Shares