Pierwszy wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w Nowym Targu

Jeszcze do 13 czerwca można składać uwagi do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej wraz z inwestycją towarzyszącą, przewidzianej do realizacji w Nowym Targu na terenach byłego kombinatu NZPS, przy ul. Ludźmierskiej. Wniosek został złożony w trybie specustawy mieszkaniowej i jest to pierwszy wniosek na terenie Nowego Targu procedowany zgodnie z tą ustawą.

Obejmuje on teren w obrębie byłego kombinatu NZPS, w bezpośrednim sąsiedztwie nowej Strefy Aktywności Gospodarczej, gdzie obowiązujący plan miejscowy nie dopuszcza lokalizacji inwestycji mieszkaniowych.

Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących pozwala jednak lokalizować inwestycje mieszkaniowe niezależnie od ustaleń planu miejscowego oczywiście po spełnieniu wymagań określonych w ustawie.

Ciekawostką jest fakt, że decyzję w tej sprawie nie wydaje Burmistrz, ale Rada Miasta podejmując stosowną uchwałę, a do postępowania wszczętego powyższym wnioskiem nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Wniosek wraz z załącznikami został umieszczony na stronach internetowych Urzędu Miasta oraz przesłany do opiniowania i uzgodnień.

Uwagi do wniosku może składać każdy zainteresowany mieszkaniec czy przedsiębiorca, szczególnie prowadzący działalność na terenie byłego kombinatu NZPS.

Szczegóły w informacji – https://www.nowytarg.pl/jb_wys_dane.php?zm=10385.

źródło: UM Nowy Targ

Mapa z położeniem inwestycji
Shares