Pierwsi beneficjenci projektu „Promuj Nowy Targ”

Pod koniec 2021 roku grupa radnych Rady Miasta Nowy Targ: Agata Miachalska, Szymon Fatla, Artur Kret oraz Bartłomiej Garbacz zrzeszonych w klubie radnych Razem Nowy Targ uruchomiła inicjatywę #promujNowyTarg. Dotychczas wsparcie w ramach nowej inicjatywy otrzymały już trzy podmioty.

„Ideą naszego działania było udzielenie wsparcia lokalnym stowarzyszeniom i osobom, które swoimi inicjatywami promują miasto Nowy Targ w Polsce i poza jej granicami. Każdy z nas uznał, że chce przeznaczyć kwotę odpowiadającą wysokości otrzymanej podwyżki diety radnego na funkcjonowanie programu. Łącznie, w każdym miesiącu, jest to kwota 2000 zł. Konsekwentnie realizujemy podjęte zobowiązanie społeczne nie tylko poprzez reprezentowanie głosu mieszkańców na posiedzeniach Rady Miasta, ale także poprzez wspieranie ich pasji i budowanie marki miasta Nowy Targ” – mówi Agata Michalska.

Formuła programu, poza wymiarem finansowym, obejmuje również prezentacje osoby objętej wsparciem i przybliżenie jej sukcesów. Pomysł nowotarskich radnych jak podkreślają jest pierwszym tego typu działaniem realizowanym w sposób ciągły.

Dotychczas w ramach projektu „Promuj Nowy Targ” ze wsparcie na promocję Nowego Targu otrzymali: Piotr Biernawski – biegacz górski , który z sukcesami startuje w zawodach rangi ogólnokrajowej, a także sam organizuje imprezy i obozy biegowe dla amatorów, Piotr Pniaczek – człowiek, który zabrał symbole Miasta Nowy Targ na najwyższe szczyty Europy, oraz młodzieżowa drużyna Klub Przyjaciół Siatkówki Gorce Nowy Targ.

(9) Razem Nowy Targ – działamy dla Mieszkańców | Facebook

Shares