Previous
Next

Otwarto nowy most na rzece Białce w Trybszu

24 lipca 2023 r w miejscowości Trybsz miało miejsce uroczyste poświęcenie i otwarcie nowowybudowanego mostu na rzece Białce. Mostu, który od zawsze miał dla lokalnej społeczności ogromne znaczenie logistyczne ale także historyczne – zapewniał  łączność polskiego Spisza z Podhalem, kiedy po odzyskaniu niepodległości przez  Polskę, w granice II Rzeczypospolitej Polskiej powróciło 14 spiskich wiosek.

Budowa ciągów komunikacyjnych tak w okresie międzywojennym jak  i obecnie miała jeden podstawowy cel – poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i wzrost komfortu ich życia. Podczas uroczystości, świętowano oddanie do użytku inwestycji bardzo ważnej dla rozwoju Spisza, bardzo oczekiwanej i potrzebnej, jednej  z największych, której wartość szacuje się na  ok. 16,2 mln zł.

Nie bez znaczenia był fakt, że budowa przypadła  na czas działań wojennych za  wschodnia granicą, co m.in. spowodowało wzrost cen. Jednak pomoc państwa pozwoliła  na znaczne zmniejszenie obciążenia budżetu Powiatu Nowotarskiego i  Gminy Łapsze Niżne.

Inwestor – Powiat Nowotarski – otrzymał na realizację zadania dotację w wysokości ponad   6,6 mln  zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałą  kwotę stanowiły środki własne Powiatu i dotacja Gminy Łapsze Niżne w wysokości blisko 5 mln zł. Oprócz środków własnych gmina przeznaczyła na ten cel  1,5 mln  zł otrzymanych z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina Łapsze Niżne  podjęła się także urządzenia przeprawy zastępczej, której całkowity koszt wraz z rozbiórką może wynieść ok. 1,5 mln zł.

źródło: UG Łapsze Niżne

Shares